2002

88 straipsnis. Tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas ir įdarbinimas per laikinojo įdarbinimo įmones
1. Tarpininkavimo įdarbinant paslaugas ieškantiems darbo asmenims nemokamai teikia:
1) Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
2) Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar jo filialai, kurių steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas – tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas;
3) valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jo filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje, kuriems tokia teisė suteikta pagal tos valstybės narės teisės aktus;
4) Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir verčiasi šia veikla.
2. Šio straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 4 punktuose nurodyti asmenys turi teikti Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jos nustatyta tvarka ir terminais informaciją apie savo statusą ir veiklą, fiziniams asmenims suteiktas tarpininkavimo įdarbinant paslaugas.
3. Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones ypatumus nustato specialus Lietuvos Respublikos įstatymas.

2017

Naujame Darbo kodekse nėra reglamentuojama

Trumpas komentaras

Perkelta į užimtumo norminius aktus

Ilgas komentaras

Galimybę matyti visą komentarą suteikia mokama narystė, kurią įsigyti galite čia.

Praktika

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *