2017 birželio 30

2002 DK 90 straipsnis

90 straipsnis.  Neteko galios.
2017 birželio 20

2002 DK 74 straipsnis

74 straipsnis. Taikinimo komisijos sprendimas 1. Taikinimo komisijos sprendimas priimamas šalių susitarimu, įforminamas surašant protokolą ir šalims privalomas vykdyti sprendime nustatytais terminais ir tvarka. 2. Jeigu […]
2017 birželio 20

2002 DK 249 straipsnis

249 straipsnis. Žalos, padarytos dėl darbuotojo sužalojimo, mirties, darbuotojo ar kitų asmenų turtinių interesų pažeidimo, atlyginimas Darbdavys pagal Civilinio kodekso normas privalo atlyginti žalą, padarytą dėl […]
2017 birželio 20

2002 DK 252 straipsnis

252 straipsnis. Žalos atlyginimas likvidavus įmonę 1. Po valstybės ar savivaldybės įmonės, įstaigos ar organizacijos likvidavimo pareiga atlyginti žalą pereina valstybei ar savivaldybei. 2. Jeigu įmonė, […]
2017 birželio 20

2002 DK 253 straipsnis

253 straipsnis. Darbuotojų materialinės atsakomybės atvejai Darbuotojas privalo atlyginti materialinę žalą, atsiradusią dėl: 1) turto netekimo ar jo vertės sumažėjimo, sugadinimo (sužalojimo); 2) medžiagų pereikvojimo; 3) […]
2017 birželio 20

2002 DK 301 straipsnis

Neteko galios nuo 2015-01-01.
2017 birželio 20

2002 DK 98-1 straipsnis

981 straipsnis. Darbdavio pareigos, susijusios su trečiųjų šalių piliečių darbu 1. Darbdavio pareigos, susijusios su trečiosios šalies piliečio darbu, yra šios: 1) ne vėliau kaip prieš […]
2017 birželio 20

2002 DK 230 straipsnis

230 straipsnis. Darbo tvarkos taisyklės Darbo tvarką darbovietėje apibrėžia darbo tvarkos taisyklės. Jas tvirtina darbdavys, suderinęs su darbuotojų atstovais.
2017 birželio 20

2002 DK 231 straipsnis

231 straipsnis. Specialūs teisės aktai, reglamentuojantys darbo drausmę Kai kuriose šalies ūkio šakose ir srityse atskirų darbuotojų kategorijų darbo drausmę reglamentuoja įstatymai, drausmės statutai ir nuostatai […]
2017 birželio 20

2002 DK 232 straipsnis

232 straipsnis. Pareigybės aprašymai ir nuostatai Kai kuriose profesijose ir tarnybose, be darbo tvarkos taisyklių, drausmės statutų ir nuostatų, darbuotojų pareigas taip pat gali nustatyti pareigybės […]
2017 birželio 20

2002 DK 233 straipsnis

233 straipsnis. Darbdavio taikomi paskatinimai Už gerą darbo pareigų vykdymą, našų darbą, geros kokybės produkciją, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, taip pat už kitus darbo rezultatus darbdavys […]
2017 birželio 20

2002 DK 234 straipsnis

234 straipsnis. Darbo drausmės pažeidimas Darbo drausmės pažeidimas yra darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės.