2017 birželio 20

2002 DK 85 straipsnis

85 straipsnis. Atsakomybė 1. Neteisėto streiko atveju nuostolius darbdaviui savo lėšomis ir turtu privalo atlyginti profesinė sąjunga, jeigu ji šį streiką skelbė. 2. Jeigu nuostoliams atlyginti […]
2017 birželio 20

2002 DK 83 straipsnis

83 straipsnis. Darbdaviui draudžiami veiksmai paskelbus streiką 1. Priėmus sprendimą dėl streiko ir jo metu darbdaviui draudžiama: 1) priimti bet kokį vienašališką sprendimą visiškai arba iš […]
2017 birželio 20

2002 DK 75 straipsnis

75 straipsnis. Darbo arbitražas 1. Darbo arbitražas sudaromas prie apylinkės teismo, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra įmonės arba kolektyvinio ginčo reikalavimus gavusio subjekto buveinė. Darbo arbitražo sudėtį, […]
2017 birželio 20

2002 DK 76 straipsnis

76 straipsnis. Streikas Streikas – vienos įmonės, kelių įmonių ar šakos darbuotojų arba jų grupės laikinas darbo nutraukimas, kai kolektyvinis ginčas neišspręstas arba darbuotojus tenkinantis taikinimo komisijos […]
2017 birželio 20

2002 DK 77 straipsnis

77 straipsnis. Streiko skelbimas 1. Priimti sprendimą skelbti streiką įmonėje ar jos struktūriniame padalinyje turi teisę įmonėje veikianti profesinė sąjunga jos įstatuose nustatyta tvarka. Jeigu įmonėje […]
2017 birželio 20

2002 DK 78 straipsnis

78 straipsnis. Streikų apribojimai 1. Draudžiama skelbti streiką greitosios medicinos pagalbos tarnybose dirbantiesiems ir kitiems darbuotojams, kuriems teisę streikuoti riboja įstatymai. Šių darbuotojų reikalavimus sprendžia darbo […]
2017 birželio 20

2002 DK 79 straipsnis

79 straipsnis. Vadovavimas streikui Streikui vadovauja reikalavimus darbdaviui iškėlusio subjekto sudarytas streiko komitetas. 249 straipsnis. Streiko eiga 1. Streikui vadovauja reikalavimus darbdaviui iškėlusio subjekto sudarytas streiko […]
2017 birželio 20

2002 DK 294 straipsnis

294 straipsnis. Sprendimo priėmimas, turinys ir paskelbimas 1. Darbo ginčų komisija sprendimą priima bylos nagrinėjimo dieną posėdžio metu. Sprendimas išdėstomas raštu ir pasirašomas bylą nagrinėjusių darbo […]
2017 birželio 20

2002 DK 297 straipsnis

297 straipsnis. Darbo ginčų komisijos sprendimo įsiteisėjimas Darbo ginčų komisijos sprendimas įsiteisėja pasibaigus kreipimosi į teismą terminui, jeigu nė viena šalis nepareiškė ieškinio teisme. Jeigu darbo […]
2017 birželio 20

2002 DK 298 straipsnis

298 straipsnis. Darbo ginčų komisijos sprendimo vykdymas 1. Darbo ginčų komisijos sprendimas turi būti įvykdytas jam įsiteisėjus, išskyrus atvejus, kai jis ar sprendimo dalis turi būti […]
2017 birželio 20

2002 DK 296 straipsnis

296 straipsnis. Darbo ginčų komisijos sprendimo apskundimas Jeigu ginčo šalys nesutinka su darbo ginčų komisijos sprendimu, jos per mėnesį nuo darbo ginčų komisijos sprendimo priėmimo dienos […]
2017 birželio 20

2002 DK 303 straipsnis

303 straipsnis. Sprendimų darbo byloje neįvykdymo pasekmės Tais atvejais, kai darbdavys nevykdo darbo ginčų komisijos arba teismo sprendimo ar nutarties, darbuotojo prašymu teismas priima nutartį išieškoti […]