2017 birželio 20

2002 DK 304 straipsnis

304 straipsnis. Sprendimo ar nutarties įvykdymo atgręžimas Jeigu panaikinamas jau įvykdytas darbo ginčų komisijos sprendimas arba teismo sprendimas ar nutartis, sprendimo ar nutarties įvykdymo atgręžimas vykdomas […]
2017 birželio 20

2002 DK 69 straipsnis

69 straipsnis. Reikalavimų iškėlimas 1. Reikalavimus darbdaviui turi teisę iškelti ir įteikti įmonėje veikianti profesinė sąjunga, įmonėje veikiančių profesinių sąjungų jungtinė atstovybė, ekonominės veiklos šakos profesinių […]
2017 birželio 20

2002 DK 72 straipsnis

72 straipsnis. Taikinimo komisijos sudarymas 1. Taikinimo komisija sudaroma iš reikalavimus iškėlusių ir gavusių subjektų vienodo skaičiaus įgaliotų atstovų. Komisijos narių skaičius nustatomas remiantis šalių susitarimu. […]
2017 birželio 20

2002 DK 300 straipsnis

300 straipsnis. Intojo nušalinimo nuo darbo ir atleidimo iš darbodividualūs darbo ginčai dėl darbuo 1. Jeigu darbuotojas nesutinka su nušalinimu nuo darbo darbdavio iniciatyva, atleidimu iš […]
2017 birželio 20

2002 DK 289 straipsnis

289 straipsnis. Prašymo nagrinėti individualų darbo ginčą darbo ginčų komisijoje pateikimas ir jo nagrinėjimo terminai 1. Darbuotojas ar darbdavys rašytinį prašymą nagrinėti individualų darbo ginčą (toliau […]
2017 birželio 20

2002 DK 287 straipsnis

287 straipsnis. Darbo ginčų komisija 1. Darbo ginčų komisija yra privalomas ikiteisminis organas, nagrinėjantis individualius darbo ginčus, jeigu šis Kodeksas ar kiti įstatymai nenustato kitokios individualaus […]
2017 birželio 20

2002 DK 288 straipsnis

288 straipsnis. Darbo ginčų komisijos darbo sąlygos 1. Darbuotojų ir darbdavių atstovai atleidžiami nuo darbo pareigų atlikimo laikotarpiui, per kurį jie dalyvauja darbo ginčų komisijos darbe. […]
2017 birželio 20

2002 DK 290 straipsnis

290 straipsnis. Atsisakymas nagrinėti prašymą ir bylos nagrinėjimo nutraukimas 1. Darbo ginčų komisija atsisako nagrinėti prašymą sprendimu, jeigu: 1) reikalavimas jau buvo išnagrinėtas darbo ginčų komisijoje […]
2017 birželio 20

2002 DK 291 straipsnis

291 straipsnis. Pasirengimas nagrinėti prašymą 1. Darbo ginčų komisijos pirmininkas, rengdamas nagrinėti prašymą ir atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, išreikalauja iš atitinkamų tarnybų ir asmenų darbo ginčui […]
2017 birželio 20

2002 DK 292 straipsnis

292 straipsnis. Šalių dalyvavimas nagrinėjant individualų darbo ginčą 1. Individualus darbo ginčas nagrinėjamas dalyvaujant ieškovui, atsakovui ir (ar) jų atstovams. 2. Jeigu šalis (šalys) neatvyksta į […]
2017 birželio 20

2002 DK 295 straipsnis

295 straipsnis. Dokumentų įteikimas Dokumentai šalims gali būti įteikiami šiais būdais: 1) tiesiogiai įteikiant; 2) siunčiant registruotu laišku; 3) telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Dokumentai siunčiami šalių nurodytais […]
2017 birželio 20

2002 DK 68 straipsnis

68 straipsnis. Kolektyvinis darbo ginčas Kolektyvinis darbo ginčas – tai nesutarimas tarp darbuotojų ir jų atstovų bei darbdavio ir jo atstovų dėl kolektyvinės sutarties sudarymo, kolektyvinių […]