2017 birželio 20

2002 DK 285 straipsnis

285 straipsnis. Individualus darbo ginčas Individualus darbo ginčas yra nesutarimas tarp darbuotojo ir darbdavio dėl darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, darbo ar kolektyvinėje sutartyje nustatytų […]
2017 birželio 20

2002 DK 286 straipsnis

286 straipsnis. Individualius darbo ginčus nagrinėjantys organai Individualius darbo ginčus, jeigu šis Kodeksas arba kiti įstatymai nenustato kitokios individualaus darbo ginčo nagrinėjimo tvarkos, nagrinėja: 1) darbo […]
2017 birželio 20

2002 DK 65 straipsnis

65 straipsnis. Įmonės kolektyvinės sutarties nutraukimas Įmonės kolektyvinę sutartį joje nustatytais atvejais ir tvarka gali nutraukti bet kuri šalis, perspėjusi kitą šalį ne vėliau kaip prieš […]
2017 birželio 20

2002 DK 57 straipsnis

57 straipsnis. Nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties vykdymo kontrolė Nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties vykdymą kontroliuoja sutarties šalys arba jų tam įgalioti atstovai, taip pat […]
2017 birželio 20

2002 DK 66 straipsnis

66 straipsnis. Įmonės kolektyvinės sutarties vykdymo kontrolė 1. Įmonės kolektyvinės sutarties įsipareigojimų vykdymą kontroliuoja šalių atstovai, taip pat įstatymų įgaliotos institucijos. 2. Įmonės kolektyvinės sutarties šalių […]
2017 birželio 20

2002 DK 58 straipsnis

58 straipsnis. Ginčų, kylančių sudarant ir vykdant nacionalines, šakos ir teritorines kolektyvines sutartis, sprendimas 1. Ginčai, kylantys dėl nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties sudarymo, taip […]
2017 birželio 20

2002 DK 67 straipsnis

67 straipsnis. Ginčų, kylančių sudarant ir vykdant įmonės kolektyvinę sutartį, sprendimas 1. Ginčai, kylantys per derybas dėl įmonės kolektyvinės sutarties sudarymo, taip pat ginčai dėl kolektyvinės […]
2017 birželio 20

2002 DK 47 straipsnis

47 straipsnis. Informavimas ir konsultavimas 1. Darbuotojų atstovai turi teisę į informavimą ir teisę į konsultavimą. Informavimas – informacijos (duomenų) perdavimas darbuotojų atstovams, siekiant supažindinti su […]
2017 birželio 20

2002 DK 51 straipsnis

51 straipsnis. Nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties šalys 1. Nacionalinės kolektyvinės sutarties šalys yra centrinės (respublikinės) profesinių sąjungų organizacijos ir darbdavių organizacijos. 2. Šakos kolektyvinės […]
2017 birželio 20

2002 DK 60 straipsnis

60 straipsnis. Įmonės kolektyvinės sutarties šalys 1. Įmonės kolektyvinės sutarties šalys yra įmonės darbuotojų kolektyvas ir darbdavys, kuriems, sudarant šią sutartį, atstovauja įmonėje veikianti profesinė sąjunga […]
2017 birželio 20

2002 DK 61 straipsnis

61 straipsnis. Įmonės kolektyvinės sutarties turinys 1. Įmonės kolektyvinėje sutartyje šalys nustato darbo, profesines, socialines ir ekonomines sąlygas bei garantijas, kurios nėra reglamentuotos įstatymų, kitų norminių […]
2017 birželio 20

2002 DK 53 straipsnis

53 straipsnis. Nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties sudarymo tvarka 1. Nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties sudarymą šio Kodekso 48 straipsnyje nustatyta tvarka inicijuoja Kodekso […]