2017 birželio 20

2002 DK 54 straipsnis

54 straipsnis. Nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties registracija 1. Nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutartys registruojamos pareikštine tvarka. Jų registravimo tvarką nustato Vyriausybė. Nacionalinę, šakos […]
2017 birželio 20

2002 DK 55 straipsnis

55 straipsnis. Nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties galiojimas Nacionalinė, šakos ir teritorinė kolektyvinė sutartis įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos ir galioja iki jose nurodytos dienos […]
2017 birželio 20

2002 DK 63 straipsnis

63 straipsnis. Įmonės kolektyvinės sutarties įsigaliojimas ir galiojimo trukmė 1. Įmonės kolektyvinė sutartis įsigalioja ją pasirašius, jei kitaip nenustatyta pačioje sutartyje. 2. Įmonės kolektyvinė sutartis galioja […]
2017 birželio 20

2002 DK 52 straipsnis

52 straipsnis. Nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties taikymo sritis 1. Nacionalinė, šakos ir teritorinė kolektyvinė sutartis taikomos tiems darbdaviams, kurie: 1) buvo sutartį pasirašiusių darbdavių […]
2017 birželio 20

2002 DK 64 straipsnis

64 straipsnis. Įmonės kolektyvinės sutarties pakeitimai ir papildymai Įmonės kolektyvinės sutarties pakeitimo ar papildymo tvarka nustatoma įmonės kolektyvinėje sutartyje. Jeigu ši tvarka nebuvo nustatyta, įmonės kolektyvinės […]
2017 birželio 20

2002 DK 56 straipsnis

56 straipsnis. Nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties nutraukimas Nacionalinė, šakos ir teritorinė kolektyvinė sutartis gali būti nutraukiamos jose nustatytais atvejais ir tvarka. 200 straipsnis. Kolektyvinės […]
2017 birželio 20

2002 DK 46 straipsnis

46 straipsnis. Kitos trišalės ir dvišalės tarybos (komisijos, komitetai) 1. Įstatymų ar kolektyvinių sutarčių nustatyta tvarka gali būti steigiamos kitos trišalės ar dvišalės tarybos (komisijos, komitetai) […]
2017 birželio 20

2002 DK 23 straipsnis

23 straipsnis. Darbdavių pareigos ir teisės, susijusios su darbuotojų atstovais 1. Darbdavys privalo: 1) gerbti darbuotojų atstovų teises ir netrukdyti jiems veikti. Darbuotojų atstovų veikla negali […]
2017 birželio 20

2002 DK 24 straipsnis

24 straipsnis. Darbdavių atstovai 1. Darbdaviui atstovauja įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas esant tiek kolektyviniams, tiek individualiems darbo santykiams. Darbdaviams įmonėse pagal įstatymą arba įgaliojimus gali […]
2017 birželio 20

2002 DK 20 straipsnis

20 straipsnis. Profesinės sąjungos Profesinės sąjungos, gindamos darbuotojų darbo, profesines, ekonomines ir socialines teises bei interesus, vadovaujasi profesinių sąjungų veiklą reglamentuojančiais įstatymais, šiuo Kodeksu ir savo […]
2017 birželio 20

2002 DK 45 straipsnis

45 straipsnis. Lietuvos Respublikos trišalė taryba 1. Socialinių partnerių susitarimu Lietuvos Respublikos trišalė taryba (toliau – Trišalė taryba) yra sudaroma iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių: centrinių […]
2017 birželio 20

2002 DK 48 straipsnis

48 straipsnis. Kolektyvinės derybos 1. Kolektyvinių darbo santykių subjektai ir jų atstovai savo interesus derina ir ginčus sprendžia derybų būdu. Pageidaujanti derėtis šalis privalo prisistatyti kitai […]