2017 birželio 20

2002 DK 70 straipsnis

70 straipsnis. Reikalavimų nagrinėjimas Darbdavys ar darbdavių organizacija gautus reikalavimus privalo išnagrinėti ir per septynias dienas nuo jų gavimo dienos apie savo sprendimą raštu pranešti reikalavimus […]
2017 birželio 20

2002 DK 62 straipsnis

62 straipsnis. Įmonės kolektyvinės sutarties projekto rengimas ir svarstymas 1. Įmonės kolektyvinės sutarties projektui rengti šalys paritetiniais pagrindais sudaro komisiją. Komisijos sudėtis nurodoma šalių susitarimo protokole. […]
2017 birželio 20

2002 DK 59 straipsnis

59 straipsnis. Įmonės kolektyvinė sutartis ir jos sudarymo sritis 1. Įmonės kolektyvinė sutartis yra rašytinis susitarimas tarp darbdavio ir įmonės darbuotojų kolektyvo dėl darbo, darbo apmokėjimo […]
2017 birželio 20

2002 DK 49 straipsnis

49 straipsnis. Kolektyvinių sutarčių rūšys Kolektyvinės sutartys gali būti šios: 1) kolektyvinė sutartis valstybės lygiu (nacionalinė); 2) šakos (gamybos, paslaugų, profesiniu) ar teritoriniu (savivaldybės, apskrities) lygiu […]
2017 birželio 20

2002 DK 18 straipsnis

18 straipsnis. Atstovavimo pagrindai 1. Darbuotojai ir darbdaviai darbo teises ir pareigas gali įgyti, pakeisti, jų atsisakyti ar jas apginti per jiems atstovaujančius subjektus. Darbuotojai ir […]
2017 birželio 20

2002 DK 40 straipsnis

40 straipsnis. Socialinės partnerystės sąvoka ir principai 1. Socialinė partnerystė – tai darbuotojų ir darbdavių atstovų bei jų organizacijų, o tam tikrais šio Kodekso bei kitų […]
2017 birželio 20

2002 DK 39 straipsnis

39 straipsnis. Darbo santykių subjektų interesų derinimas Šis Kodeksas ir kiti įstatymai, siekiant įtvirtinti socialinę partnerystę, nustato, kad ji įgyvendinama derybų ir susitarimų būdu. 161 straipsnis. […]
2017 birželio 20

2002 DK 22 straipsnis

22 straipsnis. Darbuotojų atstovų teisės 1. Darbuotojų atstovai turi šias pagrindines kolektyvinio atstovavimo teises: 1) sudaryti kolektyvines sutartis, kontroliuoti jų vykdymą; 2) teikti pasiūlymus darbdaviui dėl […]
2017 birželio 20

2002 DK 41 straipsnis

41 straipsnis. Socialinės partnerystės šalys Socialinės partnerystės šalimis – socialiniais partneriais – yra laikomi darbuotojų ir darbdavių atstovai bei jų organizacijos. Trišalės socialinės partnerystės atveju lygiais […]
2017 birželio 20

2002 DK 42 straipsnis

42 straipsnis. Socialinės partnerystės lygiai Socialinė partnerystė gali būti vykdoma šiais lygiais: 1) nacionaliniu; 2) šakos (gamybos, paslaugų, profesiniu); 3) teritoriniu (savivaldybės, apskrities); 4) įmonių, įstaigų […]
2017 birželio 20

2002 DK 43 straipsnis

43 straipsnis. Socialinės partnerystės formos Socialinė partnerystė įgyvendinama: 1) dalyvaujant dvišalių ar trišalių tarybų (komisijų, komitetų) veikloje; 2) darbuotojų atstovams įgyvendinant informavimo ir konsultavimo teises bei […]
2017 birželio 20

2002 DK 17 straipsnis

17 straipsnis. Darbuotojų kolektyvas Darbuotojų kolektyvą sudaro visi darbuotojai, darbo santykiais susiję su darbdaviu. Naujajame darbo kodekse nereglamentuojama