2017 birželio 20

2002 DK 134 straipsnis

134 straipsnis. Garantijos darbuotojų atstovams 1. Darbuotojai, išrinkti į darbuotojų atstovaujamuosius organus (šio Kodekso 19 straipsnis), laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, negali būti atleisti iš darbo pagal […]
2017 birželio 20

2002 DK 21 straipsnis

21 straipsnis. Darbo taryba 1. Darbo tarybų statusą ir sudarymo tvarką nustato įstatymas. 2. Darbo taryba turi visas kolektyvinio atstovavimo subjektų teises, jeigu įmonėje, įstaigoje ar […]
2017 birželio 20

2002 DK 245 straipsnis

245 straipsnis. Materialinės atsakomybės atsiradimo pagrindas Materialinė atsakomybė atsiranda dėl teisės pažeidimo, kuriuo vienas darbo santykio subjektas padaro žalą kitam subjektui, neatlikdamas savo darbo pareigų arba […]
2017 birželio 20

2002 DK 257 straipsnis

257 straipsnis. Atlygintinos žalos dydžio nustatymas 1. Atlygintinos žalos dydį sudaro tiesioginiai nuostoliai bei negautos pajamos. 2. Kai žala padaroma tyčia, turi būti atlyginama visa žala. […]
2017 birželio 20

2002 DK 254 straipsnis

254 straipsnis. Darbuotojų materialinės atsakomybės ribos Darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą žalą, bet ne daugiau kaip jo trijų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, išskyrus atvejus, nustatytus […]
2017 birželio 20

2002 DK 255 straipsnis

255 straipsnis. Atvejai, kai darbuotojai privalo atlyginti visą žalą Darbuotojas privalo atlyginti visą žalą, jei: 1) žala padaryta tyčia; 2) žala padaryta jo nusikalstama veika, kuri […]
2017 birželio 20

2002 DK 258 straipsnis

258 straipsnis. Darbuotojo padarytos žalos išieškojimo tvarka 1. Darbuotojo padaryta ir jo gera valia šalių susitarimu natūra arba pinigais neatlyginta žala neviršijant jo vidutinio mėnesinio darbo […]
2017 birželio 20

2002 DK 250 straipsnis

250 straipsnis. Neturtinės žalos atlyginimas Darbo sutarties šalys privalo atlyginti viena kitai padarytą neturtinę žalą. Jos dydį kiekvienu atveju nustato teismas, vadovaudamasis Civiliniu kodeksu. 157 straipsnis. […]
2017 birželio 20

2002 DK 251 straipsnis

251 straipsnis. Žalos atlyginimas reorganizavus įmonę, įstaigą ar organizaciją Jeigu įmonė, įstaiga ar organizacija (darbdavys), įpareigota atlyginti nukentėjusiajam žalą, reorganizuojama, reikalavimai atlyginti žalą pereina tos įmonės, […]
2017 birželio 20

2002 DK 259 straipsnis

259 straipsnis. Darbuotojų sauga ir sveikata Darbuotojų sauga ir sveikata – tai visos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti skirtos prevencinės priemonės, kurios naudojamos ar […]
2017 birželio 20

2002 DK 260 straipsnis

260 straipsnis. Darbuotojų teisė saugiai dirbti 1. Kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, nustatytos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme. 2. […]
2017 birželio 20

2002 DK 194 straipsnis

194 straipsnis. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis 1. Už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai, […]