2017 birželio 20

2002 DK 214 straipsnis

214 straipsnis. Papildomos lengvatos asmenims, auginantiems vaikus 1. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena […]
2017 birželio 20

2002 DK 186 straipsnis

186 straipsnis. Darbo užmokestis 1. Darbo užmokestis yra atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. 2. Darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus […]
2017 birželio 20

2002 DK 188 straipsnis

188 straipsnis. Darbo apmokėjimo organizavimas 1. Darbo apmokėjimo sąlygos, dydžiai, profesijų ir pareigų tarifiniai ir kvalifikaciniai reikalavimai, darbo normos, darbų ir darbuotojų tarifikavimo tvarka, įvertinus profesinę […]
2017 birželio 20

2002 DK 187 straipsnis

187 straipsnis. Darbo užmokesčio minimumas 1. Vyriausybė Trišalės tarybos teikimu nustato minimalųjį valandinį atlygį ir minimaliąją mėnesinę algą. Atskiroms ūkio šakoms, regionams ar darbuotojų grupėms Vyriausybė […]
2017 birželio 20

2002 DK 200 straipsnis

200 straipsnis. Darbo apmokėjimas neįvykdžius išdirbio normų 1. Kai darbuotojas ne dėl savo kaltės neįvykdo išdirbio normų, mokama už faktiškai atliktą darbą. Šiuo atveju mėnesinis darbo […]
2017 birželio 20

2002 DK 193 straipsnis

193 straipsnis. Mokėjimas už viršvalandinį ir nakties darbą Už viršvalandinį darbą ir darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio, nurodyto Darbo kodekso 186 […]
2017 birželio 20

2002 DK 170 straipsnis

170 straipsnis. Darbo stažas kasmetinėms atostogoms gauti 1. Į darbo metus, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, įskaitoma: 1) faktiškai dirbtas laikas; 2) laikas, per kurį pagal […]
2017 birželio 20

2002 DK 169 straipsnis

169 straipsnis. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka 1. Už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais pačiais darbo metais. 2. Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai […]
2017 birželio 20

2002 DK 174 straipsnis

174 straipsnis. Kasmetinių atostogų perkėlimas ir pratęsimas 1. Perkelti kasmetines atostogas leidžiama tik darbuotojo prašymu arba sutikimu. Kasmetinės atostogos taip pat perkeliamos, kai darbuotojas: 1) yra […]
2017 birželio 20

2002 DK 176 straipsnis

176 straipsnis. Kasmetinių atostogų apmokėjimas 1. Kasmetinių atostogų laiku darbuotojui garantuojamas jo vidutinis darbo užmokestis visose darbovietėse. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką nustato Vyriausybė. 2. Darbo […]
2017 birželio 20

2002 DK 178 straipsnis

178 straipsnis. Tikslinių atostogų rūšys Tikslinės atostogos yra: 1) nėštumo ir gimdymo; 2) tėvystės atostogos; 3) atostogos vaikui prižiūrėti; 4) mokymosi; 5) kūrybinės; 6) valstybinėms ar […]
2017 birželio 20

2002 DK 179 straipsnis

1791 straipsnis. Tėvystės atostogos 1. Vyrams suteikiamos tėvystės atostogos – laikotarpiui nuo vaiko gimimo dienos iki tol, kol vaikui sukaks vienas mėnuo. 2. Už šio straipsnio 1 […]