2017 birželio 20

2002 DK 180 straipsnis

180 straipsnis. Atostogos vaikui prižiūrėti 1. Pagal šeimos pasirinkimą motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), senelei, seneliui arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip pat darbuotojui, paskirtam vaiko […]
2017 birželio 20

2002 DK 181 straipsnis

181 straipsnis. Mokymosi atostogos 1. Darbuotojams suteikiamos mokymosi atostogos stojamiesiems egzaminams į aukštąsias mokyklas pasirengti ir laikyti – po tris dienas kiekvienam egzaminui, disertacijai, baigus mokslo […]
2017 birželio 20

2002 DK 182 straipsnis

182 straipsnis. Kūrybinės atostogos Kūrybinės atostogos suteikiamos disertacijai užbaigti, vadovėliams rašyti ir kitais įstatymų nustatytais atvejais. Kūrybinių atostogų trukmę, suteikimo ir apmokėjimo tvarką reglamentuoja įstatymai, darbo […]
2017 birželio 20

2002 DK 148 straipsnis

148 straipsnis. Darbo ir poilsio ypatumai ekonominės veiklos srityse Transporto, pašto, žemės ūkio, energetikos įmonėse, gydymo bei globos (rūpybos) įstaigose, taip pat jūrų ir upių laivyboje […]
2017 birželio 20

2002 DK 156 straipsnis

156 straipsnis. Poilsio laiko sąvoka Poilsio laikas – tai įstatymu, kolektyvine ar darbo sutartimi reglamentuotas laisvas nuo darbo laikas. 122 straipsnis. Minimaliojo poilsio laiko reikalavimai 1. […]
2017 birželio 20

2002 DK 157 straipsnis

157 straipsnis. Poilsio laiko rūšys Poilsio laiko rūšys yra šios: 1) pertrauka pailsėti ir pavalgyti; 2) papildomos ir specialios pertraukos pailsėti darbo dienos (pamainos) laiku; 3) […]
2017 birželio 20

2002 DK 158 straipsnis

158 straipsnis. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti 1. Darbuotojams suteikiama ne ilgesnė kaip dviejų valandų ir ne trumpesnė kaip pusės valandos pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Ši pertrauka […]
2017 birželio 20

2002 DK 159 straipsnis

159 straipsnis. Papildomos ir specialios pertraukos 1. Atsižvelgiant į darbo sąlygas, darbuotojams darbo laiku suteikiamos papildomos pertraukos pailsėti. 2. Jaunesniems kaip aštuoniolikos metų darbuotojams, kurių darbo […]
2017 birželio 20

2002 DK 160 straipsnis

160 straipsnis. Paros poilsis 1. Kasdieninio nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienų (pamainų) trukmė negali būti trumpesnė kaip vienuolika valandų iš eilės. 2. Kasdieninio nepertraukiamojo poilsio laikas […]
2017 birželio 20

2002 DK 162 straipsnis

162 straipsnis. Švenčių dienos 1. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose nedirbama šiomis švenčių dienomis: 1) sausio 1-ąją – Naujųjų metų dieną; 2) vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės […]
2017 birželio 20

2002 DK 161 straipsnis

161 straipsnis. Savaitės nepertraukiamasis poilsis 1. Bendra poilsio diena yra sekmadienis, o esant penkių dienų darbo savaitei, – šeštadienis ir sekmadienis, išskyrus šio straipsnio 2, 3, […]
2017 birželio 20

2002 DK 164 straipsnis

164 straipsnis. Atostogų rūšys Atostogos yra kasmetinės ir tikslinės. 125 straipsnis. Atostogų rūšys 1. Atostogos gali būti: 1) kasmetinės; 2) tikslinės; 3) pailgintos, papildomos. 2. Per […]