2017 birželio 20

2002 DK 165 straipsnis

165 straipsnis. Kasmetinės atostogos 1. Kasmetinės atostogos – tai kalendorinėmis dienomis skaičiuojamas laikotarpis, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti, paliekant darbo vietą (pareigas) ir mokant vidutinį […]
2017 birželio 20

2002 DK 144 straipsnis

144 straipsnis. Darbo laiko trukmė 1. Darbo laikas negali būti ilgesnis kaip keturiasdešimt valandų per savaitę. 2. Kasdieninė darbo laiko trukmė neturi viršyti aštuonių darbo valandų. […]
2017 birželio 20

2002 DK 198 straipsnis

198 straipsnis. Darbo apmokėjimas esant sutrumpintam darbo laikui Darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygas nustato Vyriausybė 112 straipsnis. Darbo laiko norma 1. Darbo […]
2017 birželio 20

2002 DK 147 straipsnis

147 straipsnis. Darbo laiko režimas 1. Kiekvieno darbuotojo darbo ir poilsio laiko paskirstymas (kaita) per parą, savaitę ar apskaitinį laikotarpį, taip pat kasdieninio darbo (pamainos) pradžia […]
2017 birželio 20

2002 DK 149 straipsnis

149 straipsnis. Suminė darbo laiko apskaita 1. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose, atskiruose cechuose, baruose ir darbams esant būtinumui ir atsižvelgus į darbuotojų atstovų nuomonę (Kodekso 19 […]
2017 birželio 20

2002 DK 154 straipsnis

154 straipsnis. Darbas naktį 1. Nakties laikas yra kalendorinis laikas nuo dvidešimt antros valandos iki šeštos valandos. 2. Naktiniu laikomas darbas, jeigu trys darbo valandos tenka […]
2017 birželio 20

2002 DK 155 straipsnis

155 straipsnis. Budėjimas 1. Ypatingais atvejais, kai reikia užtikrinti įmonėje darbo tvarką ar garantuoti, jog bus atlikti neatidėliotini darbai, darbdavys gali pavesti darbuotojui ne dažniau kaip […]
2017 birželio 20

2002 DK 150 straipsnis

150 straipsnis. Viršvalandinių darbų apribojimas 1. Viršvalandiniais laikomi darbai, dirbami viršijant šio Kodekso 144 straipsnio 1 dalyje, 145, 146 straipsniuose ir 149 straipsnio 1 ir 2 […]
2017 birželio 20

2002 DK 152 straipsnis

152 straipsnis. Viršvalandinių darbų trukmė 1. Darbuotojo viršvalandinis darbas per dvi dienas iš eilės neturi viršyti keturių valandų ir šimto dvidešimties valandų per metus. Kolektyvinėje sutartyje […]
2017 birželio 20

2002 DK 220 straipsnis

220 straipsnis. Garantijos ir kompensacijos tarnybinių komandiruočių atveju 1. Darbuotojams, pasiųstiems į tarnybines komandiruotes, garantuojama, kad per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta (pareigos) ir darbo […]
2017 birželio 20

2002 DK 142 straipsnis

142 straipsnis. Darbo laiko sąvoka Darbo laikas – tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą, ir kiti jam prilyginti laikotarpiai. 111 straipsnis. Darbo laiko […]
2017 birželio 20

2002 DK 143 straipsnis

143 straipsnis. Darbo laiko struktūra 1. Į darbo laiką įeina: 1) faktiškai dirbtas laikas, budėjimas darbe ir namuose; 2) tarnybinės komandiruotės, tarnybinės kelionės į kitą vietovę […]