2017 birželio 20

2002 DK 235 straipsnis

235 straipsnis. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas 1. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas yra darbo drausmės pažeidimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių […]
2017 birželio 20

2002 DK 246 straipsnis

246 straipsnis. Materialinės atsakomybės atsiradimo sąlygos Materialinė atsakomybė atsiranda, kai yra visos šios sąlygos: 1) padaroma žala; 2) žala padaroma neteisėta veika; 3) yra priežastinis ryšys […]
2017 birželio 20

2002 DK 248 straipsnis

248 straipsnis. Darbdavio materialinės atsakomybės atsiradimo atvejai Darbdavio materialinė atsakomybė atsiranda, kai: 1) darbuotojas sužalojamas ar miršta arba suserga profesine liga, jeigu jis nebuvo apdraustas nelaimingų […]
2017 birželio 20

2002 DK 229 straipsnis

229 straipsnis. Darbdavio pareigos Darbdavys ir administracija privalo tinkamai organizuoti darbuotojų darbą, laikytis darbo įstatymų, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių bei kitų teisės aktų reikalavimų, rūpintis […]
2017 birželio 20

2002 DK 228 straipsnis

228 straipsnis. Darbuotojų pareigos Darbuotojai turi dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio ir administracijos nurodymus, darbo normas, laikytis technologinės […]
2017 birželio 20

2002 DK 116 straipsnis

Straipsnis neteko galios nuo 2012-12-01.
2017 birželio 20

2002 DK 280 straipsnis

280 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas 1. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklė vertinama pagal tai, kaip darbo priemonės, darbo sąlygos įmonėje, jos padaliniuose atitinka […]
2017 birželio 20

2002 DK 281 straipsnis

281 straipsnis. Pranešimai apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai patiria žalą sveikatai, profesines ligas 1. Darbuotojas, nukentėjęs dėl įvykio darbe, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai, […]
2017 birželio 20

2002 DK 282 straipsnis

282 straipsnis. Įvykių darbe, dėl kurių darbuotojai patiria žalą sveikatai, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo, profesinių ligų tyrimas 1. Visoms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms […]
2017 birželio 20

2002 DK 283 straipsnis

283 straipsnis. Atlyginimas už sužalotą sveikatą 1. Darbuotojui, kuris dėl nelaimingo atsitikimo darbe, profesinės ligos neteko darbingumo ir dėl to prarado pajamas, jų kompensavimo tvarką nustato […]
2017 birželio 20

2002 DK 284 straipsnis

284 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas ir kontrolė 1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Konstitucija, šiuo Kodeksu, kitais įstatymais, […]
2017 birželio 20

2002 DK 4 straipsnis

4 straipsnis. Darbo įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai 1. Darbo įstatymai nustato: 1) darbo teisės taikymo sritį, uždavinius ir principus; 2) gyventojų užimtumo teisinius pagrindus; […]