2017 birželio 20

2002 DK 213 straipsnis

213 straipsnis. Papildomų ir specialių pertraukų apmokėjimas Papildomos ir specialios pertraukos įskaitomos į darbo laiką ir už jas mokamas darbuotojo vidutinis darbo užmokestis. 111 straipsnis. Darbo […]
2017 birželio 20

2002 DK 145 straipsnis

145 straipsnis. Sutrumpintas darbo laikas 1. Sutrumpintas darbo laikas nustatomas: 1) asmenims iki aštuoniolikos metų – pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatas; 2) asmenims, dirbantiems […]
2017 birželio 20

2002 DK 153 straipsnis

153 straipsnis. Darbo trukmė švenčių ir poilsio dienų išvakarėse 1. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus. 2. […]
2017 birželio 20

2002 DK 112 straipsnis

112 straipsnis. Sezoninė darbo sutartis 1. Sezoninė darbo sutartis sudaroma sezoniniams darbams atlikti. Sezoniniais vadinami darbai, kurie dėl gamtinių ir klimato sąlygų dirbami ne visus metus, […]
2017 birželio 20

2002 DK 126 straipsnis

126 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui 1. Suėjus darbo sutarties terminui, darbdavys arba darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį. 2. Nė vienai iš šalių darbo […]
2017 birželio 20

2002 DK 130 straipsnis

130 straipsnis. Įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą 1. Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį raštu pasirašytinai įspėjęs darbuotoją prieš du mėnesius. Darbuotojai, nurodyti šio Kodekso 129 […]
2017 birželio 20

2002 DK 108 straipsnis

108 straipsnis. Darbo sutarčių rūšys 1. Darbo sutartys gali būti: 1) neterminuotos; 2) terminuotos, trumpalaikės, sezoninės; 3) dėl antraeilių pareigų; 4) nuotolinio darbo; 5) (neteko galios); […]
2017 birželio 20

2002 DK 109 straipsnis

109 straipsnis. Terminuota darbo sutartis 1. Terminuota darbo sutartis gali būti sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui, bet ne ilgiau kaip penkeriems […]
2017 birželio 20

2002 DK 110 straipsnis

110 straipsnis. Darbo sutarties termino nustatymas 1. Darbo sutarties terminas gali būti nustatomas iki tam tikros kalendorinės datos arba iki tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo arba […]
2017 birželio 20

2002 DK 111 straipsnis

111 straipsnis. Terminuotos darbo sutarties termino pasibaigimo pasekmės 1. Jeigu darbo sutarties terminas pasibaigė, o darbo santykiai faktiškai tęsiasi ir nė viena iš šalių iki pasibaigiant […]
2017 birželio 20

2002 DK 135 straipsnis

135 straipsnis. Pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius 1. Kai dėl ekonominių ar technologinių priežasčių arba dėl darbovietės struktūrinių pertvarkymų mažinamas darbuotojų skaičius, […]
2017 birželio 20

2002 DK 227 straipsnis

227 straipsnis. Darbo drausmės užtikrinimas 1. Darbo drausmė darbovietėje užtikrinama sudarant organizacines ir ekonomines sąlygas normaliam našiam darbui, taip pat skatinant už gerą darbą. 2. Darbuotojams, […]