2017 birželio 20

2002 DK 240 straipsnis

240 straipsnis. Drausminės nuobaudos skyrimo tvarka 1. Prieš skirdamas drausminę nuobaudą, darbdavys turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Jei per darbdavio […]
2017 birželio 20

2002 DK 136 straipsnis

136 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo 1. Darbo sutartis be įspėjimo turi būti nutraukiama šiais atvejais: 1) įsiteisėjusiu teismo sprendimu arba kai įsiteisėja teismo nuosprendis, […]
2017 birželio 20

2002 DK 139 straipsnis

139 straipsnis. Darbo sutarties prieštaravimų įstatymams pašalinimas 1. Kai darbo sutarties sudėtinės dalys (dalis) prieštarauja įstatymų draudžiamosioms nuostatoms ir tų prieštaravimų negalima pašalinti, taip pat nėra […]
2017 birželio 20

2002 DK 131 straipsnis

131 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimo apribojimai 1. Draudžiama įspėti apie darbo sutarties nutraukimą ir atleisti iš darbo: 1) darbuotoją laikino nedarbingumo laikotarpiu (Kodekso 133 straipsnis), taip […]
2017 birželio 20

2002 DK 132 straipsnis

132 straipsnis. Garantijos nėščioms moterims ir darbuotojams, auginantiems vaikus 1. Darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos […]
2017 birželio 20

2002 DK 137 straipsnis

137 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio bankroto atveju Pradėjus darbdavio bankroto procedūrą, darbo sutartys gali būti nutraukiamos laikantis bankroto įstatymų nuostatų. Šio skirsnio nuostatos tokiais atvejais […]
2017 birželio 20

2002 DK 123 straipsnis

123 straipsnis. Nušalinimas nuo darbo 1. Jei darbuotojas pasirodė darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, darbdavys tą dieną (pamainą) neleidžia jam dirbti ir nemoka […]
2017 birželio 20

2002 DK 138 straipsnis

138 straipsnis. Apribojimai nutraukti darbo sutartį 1. Įmonės, įstaigos, organizacijos savininko, jų pavaldumo, steigėjo ar pavadinimo pasikeitimas, įmonės, įstaigos ar organizacijos sujungimas, padalijimas, išdalijimas ar prijungimas […]
2017 birželio 20

2002 DK 115 straipsnis

115 straipsnis. Nuotolinio darbo sutartis Nuotolinio darbo sutartyje gali būti nustatyta, kad sutartyje sulygtą darbo funkciją arba dalį sulygtų darbo funkcijų darbuotojas atliks kitose negu darbovietė […]
2017 birželio 20

2002 DK 124 straipsnis

124 straipsnis. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai 1. Darbo sutartis baigiasi: 1) ją nutraukus šio Kodekso ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais; 2) likvidavus darbdavį be teisių perėmėjo; […]
2017 birželio 20

2002 DK 125 straipsnis

125 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu 1. Viena darbo sutarties šalis gali raštu pasiūlyti kitai šaliai nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu. Jei ši sutinka su […]
2017 birželio 20

2002 DK 127 straipsnis

127 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu 1. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu […]