2017 birželio 20

2002 DK 128 straipsnis

128 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių 1. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį, taip pat terminuotą darbo sutartį, sudarytą ilgesniam kaip […]
2017 birželio 20

2002 DK 140 straipsnis

140 straipsnis. Išeitinė išmoka 1. Nutraukus darbo sutartį pagal šio Kodekso 129 straipsnį ir 136 straipsnio 1 dalies 6 punktą, atleistam darbuotojui išmokama jo vidutinio mėnesinio […]
2017 birželio 20

2002 DK 129 straipsnis

129 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės 1. Darbdavys gali nutraukti neterminuotą darbo sutartį su darbuotoju tik dėl svarbių priežasčių, apie tai […]
2017 birželio 20

2002 DK 99 straipsnis

99 straipsnis. Darbo sutarties sudarymas 1. Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitarė dėl darbo sutarties sąlygų (Kodekso 95 straipsnis). 2. Darbo sutartis turi būti sudaroma […]
2017 birželio 20

2002 DK 120 straipsnis

120 straipsnis. Darbo sutarties sąlygų pakeitimas 1. Kai keičiama gamyba, jos mastas, technologija arba darbo organizavimas, taip pat kitais gamybinio būtinumo atvejais darbdavys turi teisę pakeisti […]
2017 birželio 20

2002 DK 121 straipsnis

121 straipsnis. Laikinas darbo sąlygų pakeitimas ypatingais atvejais 1. Darbdavys turi teisę perkelti darbuotoją iki vieno mėnesio laikui į darbo sutartimi nesulygtą darbą toje pačioje vietovėje, […]
2017 birželio 20

2002 DK 203 straipsnis

203 straipsnis. Pranešimas apie naujas darbo apmokėjimo sąlygas Kad nustatomos naujos darbo apmokėjimo sąlygos (Kodekso 120 straipsnio 3 dalis), darbdavys turi raštu pranešti darbuotojams ne vėliau […]
2017 birželio 20

2002 DK 122 straipsnis

122 straipsnis. Perkėlimas į kitą darbą prastovos atveju 1. Prastova ne dėl darbuotojo kaltės yra tokia padėtis darbovietėje, kai darbdavys neduoda darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo […]
2017 birželio 20

2002 DK 195 straipsnis

195 straipsnis. Mokėjimas už prastovos laiką 1. Prastovos ne dėl darbuotojo kaltės laikas apmokamas ne mažesniu nei Vyriausybės nustatytu minimaliuoju valandiniu atlygiu už kiekvieną prastovos valandą. […]
2017 birželio 20

2002 DK 95 straipsnis

95 straipsnis. Darbo sutarties sąlygos 1. Kiekvienoje darbo sutartyje šalys privalo sulygti dėl būtinųjų sutarties sąlygų: darbuotojo darbovietės (įmonės, įstaigos, organizacijos, struktūrinio padalinio ir kt.) ir […]
2017 birželio 20

2002 DK 146 straipsnis

146 straipsnis. Ne visas darbo laikas 1. Ne visas darbo dienos arba darbo savaitės darbo laikas nustatomas: 1) darbuotojo ir darbdavio susitarimu; 2) darbuotojo reikalavimu dėl […]
2017 birželio 20

2002 DK 196 straipsnis

196 straipsnis. Mokėjimas už ne visą darbo laiką Ne visas darbo laikas (ne visa darbo diena arba savaitė) apmokamas proporcingai dirbtam laikui arba mokama už atliktą […]