2017 birželio 20

2002 DK 96 straipsnis

96 straipsnis. Garantijos priimant į darbą 1. Draudžiama atsisakyti priimti į darbą: 1) šio Kodekso 2 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytais motyvais, išskyrus atvejus dėl […]
2017 birželio 20

2002 DK 100 straipsnis

100 straipsnis. Darbo sutarties prielaidos Darbo įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ir kolektyvinės sutartys gali nustatyti, kad į tam tikras pareigas skiriama konkurso, rinkimų būdu arba […]
2017 birželio 20

2002 DK 101 straipsnis

101 straipsnis. Konkursas 1. Konkurso būdu gali būti skiriama į vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų pareigas, taip pat tokias pareigas, kurias eiti gali asmenys, turintys tam tikrų […]
2017 birželio 20

2002 DK 102 straipsnis

102 straipsnis. Renkamosios pareigos 1. Į kokias pareigas turi būti paskiriama rinkimų būdu ir rinkimų tvarką nustato įstatymai, reglamentuojantys atitinkamos rūšies įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą, […]
2017 birželio 20

2002 DK 103 straipsnis

103 straipsnis. Kvalifikaciniai egzaminai 1. Gali būti pareikalauta, kad kandidatai, pretenduojantys eiti pareigas arba dirbti darbus, reikalaujančius specialių žinių, išlaikytų kvalifikacinius egzaminus. 2. Kvalifikacinius reikalavimus ir […]
2017 birželio 20

2002 DK 106 straipsnis

106 straipsnis. Išbandymo terminas 1. Išbandymo terminas negali būti ilgesnis kaip trys mėnesiai. 2. Įstatymų nustatytais atvejais norint patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, gali būti […]
2017 birželio 20

2002 DK 219 straipsnis

219 straipsnis. Kompensacija už darbuotojams priklausančių įrankių, darbo drabužių nusidėvėjimą 1. Įmonė garantuoja, kad darbuotojams bus nemokamai duodami darbui reikalingi įrankiai, prietaisai, specialūs drabužiai ir kitos […]
2017 birželio 20

2002 DK 93 straipsnis

93 straipsnis. Darbo sutarties sąvoka Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras […]
2017 birželio 20

2002 DK 94 straipsnis

94 straipsnis. Darbo sutarties turinys 1. Darbo sutarties turinys yra jos šalių sulygtos sutarties sąlygos, apibrėžiančios šalių teises ir pareigas. 2. Šalys negali nustatyti tokių darbo […]
2017 birželio 20

2002 DK 119 straipsnis

119 straipsnis. Draudimas reikalauti atlikti darbą, nesulygtą darbo sutartimi Darbdavys neturi teisės reikalauti, išskyrus šiame Kodekse nustatytus atvejus, kad darbuotojas atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartimi. Dėl […]
2017 birželio 20

2002 DK 114 straipsnis

114 straipsnis. Papildomas darbas ir antraeilės pareigos 1. Darbuotojas gali susitarti, jeigu to nedraudžia įstatymai, kad jis toje pačioje darbovietėje eis tam tikras papildomas pareigas arba […]
2017 birželio 20

2002 DK 105 straipsnis

105 straipsnis. Išbandymas sudarant darbo sutartį 1. Sudarant darbo sutartį, šalių susitarimu gali būti sulygstamas išbandymas. Jis gali būti nustatomas norint patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam […]