2017 birželio 20

2002 DK 11 straipsnis

11 straipsnis. Darbo įstatymų įgyvendinimas 1. Jeigu tarp šio Kodekso normos ir kito įstatymo ar norminio teisės akto nuostatų yra prieštaravimų, taikoma šio Kodekso norma. 2. […]
2017 birželio 20

2002 DK 9 straipsnis

9 straipsnis. Įstatymo ir teisės analogija 1. Tuo atveju, kai darbo teisės normose nėra tiesioginės normos, reglamentuojančios tam tikrą santykį, taikomos darbo teisės normos, reglamentuojančios panašų […]
2017 birželio 20

2002 DK 10 straipsnis

10 straipsnis. Darbo kodekso normų aiškinimo principai 1. Šio Kodekso normos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į Kodekso sistemą bei jo struktūrą siekiant užtikrinti Kodekso vientisumą ir […]
2017 birželio 20

2002 DK 2002 straipsnis

2002 DK straipsnis 2017 DK straipsnis Trumpas komentaras Praktika
2017 birželio 20

2002 DK 12 straipsnis

12 straipsnis. Darbo įstatymų galiojimas Darbo įstatymai ir kiti darbo santykius reglamentuojantys norminiai teisės aktai neturi atgalinio veikimo galios. 7 straipsnis. Darbo teisės normų galiojimas laike […]