2017 birželio 20

2002 DK 19 straipsnis

19 straipsnis. Darbuotojų atstovai 1. Atstovauti darbuotojų teisėms ir interesams bei juos ginti esant darbo santykiams gali profesinės sąjungos. Jeigu įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje nėra veikiančios […]
2017 birželio 20

2002 DK 44 straipsnis

44 straipsnis. Socialinės partnerystės sistema Socialinės partnerystės sistemą sudaro: 1) Lietuvos Respublikos trišalė taryba; 2) kitos trišalės ir dvišalės tarybos (komisijos, komitetai), sudaromos įstatymų ar kolektyvinių […]
2017 birželio 20

2002 DK 50 straipsnis

50 straipsnis. Nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties turinys 1. Nacionalinė, šakos ir teritorinė kolektyvinė sutartis yra rašytinis susitarimas, sudaromas tarp profesinių sąjungų organizacijų (susivienijimo, federacijos, […]
2017 birželio 20

2002 DK 270 straipsnis

270 straipsnis. Darbuotojų instruktavimas, mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais 1. Darbdavys negali reikalauti, kad darbuotojas pradėtų darbą įmonėje, jeigu jis neapmokytas ir (ar) […]
2017 birželio 20

2002 DK 271 straipsnis

271 straipsnis. Darbuotojų aprūpinimas apsaugos priemonėmis 1. Darbdavys, vadovaudamasis darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais ir įvertinęs darbuotojų saugos ir sveikatos būklę įmonėje, įrengia kolektyvines […]
2017 birželio 20

2002 DK 272 straipsnis

272 straipsnis. Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas 1. Darbdavys privalo užtikrinti darbuotojams pirmąją medicinos pagalbą: iškviesti greitąją medicinos pagalbą nelaimingų atsitikimų ir ūminių susirgimų darbe atvejais. 2. […]
2017 birželio 20

2002 DK 273 straipsnis

273 straipsnis. Darbdavio pareiga perkelti darbuotoją dėl sveikatos būklės į kitą darbą 1. Darbuotojas, kuris pagal Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo […]
2017 birželio 20

2002 DK 274 straipsnis

274 straipsnis. Darbuotojų pareigos 1. Darbuotojai privalo vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus ir kaip galima labiau rūpintis kitų darbuotojų sauga ir […]
2017 birželio 20

2002 DK 275 straipsnis

275 straipsnis. Darbuotojų teisės Darbuotojai turi teisę: 1) reikalauti, kad darbdavys užtikrintų darbuotojų saugą ir sveikatą, įrengtų kolektyvinės apsaugos priemones, aprūpintų asmeninės apsaugos priemonėmis; 2) sužinoti […]
2017 birželio 20

2002 DK 276 straipsnis

276 straipsnis. Darbuotojo atsisakymas dirbti 1. Šio Kodekso 275 straipsnio 5 punkte nustatytais atvejais darbuotojas nutraukia darbą ir nedelsdamas praneša raštu darbdaviui atsisakymo dirbti priežastis. 2. […]
2017 birželio 20

2002 DK 277 straipsnis

277 straipsnis. Asmenų iki aštuoniolikos metų darbas 1. Asmenys iki aštuoniolikos metų negali būti skiriami dirbti: 1) darbo, kuris fiziškai ir psichologiškai per sunkus; 2) darbo, […]
2017 birželio 20

2002 DK 278 straipsnis

278 straipsnis. Motinystės sauga 1. Nėščias, neseniai pagimdžiusias moteris ar krūtimi maitinančias moteris negalima įpareigoti dirbti esant tokioms darbo sąlygoms ir veiksniams, kurie gali turėti neigiamą […]