2017 birželio 20

2002 DK 279 straipsnis

279 straipsnis. Dirbančių neįgaliųjų saugos ir sveikatos garantijos Dirbančių neįgaliųjų saugą ir sveikatos apsaugą garantuoja šis Kodeksas ir kiti įstatymai, darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės […]
2017 birželio 20

2002 DK 263 straipsnis

263 straipsnis. Apsauga nuo pavojingų cheminių medžiagų poveikio 1. Įmonėse, kurių gamybos procesuose naudojamos, gaminamos, gabenamos ar laikomos žmonių sveikatai pavojingos cheminės medžiagos, darbdaviai nustato ir […]
2017 birželio 20

2002 DK 262 straipsnis

262 straipsnis. Darbo priemonės 1. Leidžiama naudoti tik techniškai tvarkingas darbo priemones, atitinkančias darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. 2. Minimaliuosius darbuotojų saugos ir […]
2017 birželio 20

2002 DK 261 straipsnis

261 straipsnis. Darbo vietų įrengimas 1. Kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir aplinka turi būti saugi, patogi ir nekenksminga sveikatai, įrengta pagal darbuotojų saugos ir sveikatos norminių […]
2017 birželio 20

2002 DK 217 straipsnis

217 straipsnis. Apmokėjimas atsisakius dirbti Už laiką, kurį darbuotojas pagrįstai atsisakė dirbti (Kodekso 276 straipsnis), darbuotojui mokamas jo vidutinis darbo užmokestis. Jei darbuotojas atsisako dirbti nepagrįstai, […]
2017 birželio 20

2002 DK 264 straipsnis

264 straipsnis. Saugaus darbo organizavimas ir vykdymas 1. Darbas turi būti organizuojamas vadovaujantis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimais. 2. Darbdavys, vadovaudamasis darbuotojų saugos […]
2017 birželio 20

2002 DK 265 straipsnis

265 straipsnis. Privalomi sveikatos patikrinimai 1. Darbuotojai iki aštuoniolikos metų privalo tikrintis sveikatą įsidarbindami ir kiekvienais metais, kol sukaks aštuoniolika metų. 2. Darbuotojai, kurie darbe gali […]
2017 birželio 20

2002 DK 266 straipsnis

266 straipsnis. Darbų sustabdymas 1. Darbai sustabdomi norminių teisės aktų nustatyta tvarka: 1) kai darbuotojas (darbuotojai) neapmokytas saugiai dirbti; 2) sugedus darbo priemonei ar susidarius avarinei […]
2017 birželio 20

2002 DK 267 straipsnis

267 straipsnis. Įmonės buities, sanitarinės ir higienos patalpos 1. Įmonėse darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatyta tvarka įrengiamos poilsio, persirengimo, drabužių, avalynės, asmeninių apsaugos […]
2017 birželio 20

2002 DK 268 straipsnis

268 straipsnis. Darbdavių žinių tikrinimas 1. Kiekvieno darbdavio fizinio asmens ar darbdaviui atstovaujančio įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros vadovo žinios iš darbuotojų saugos ir […]
2017 birželio 20

2002 DK 269 straipsnis

269 straipsnis. Darbuotojų dalyvavimas įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones 1. Darbdavys privalo informuoti darbuotojus ir su jais konsultuotis visais darbuotojų saugos ir sveikatos būklės analizės, […]
2017 birželio 20

2002 DK 87 straipsnis

87 straipsnis. Įdarbinimo sąvoka Įdarbinimas yra sistema teisinių, ekonominių, socialinių ir organizacinių priemonių, kurias teikia valstybė, savivaldybė arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, valstybėje narėje įsteigtas […]