2017 birželio 20

2002 DK 299 straipsnis

299 straipsnis. Individualių darbo ginčų nagrinėjimas teismuose 1. Teismuose nagrinėjami šio Kodekso 296 straipsnyje nustatyta tvarka apskųsti darbo ginčų komisijos sprendimai. 2. Nesikreipiant į darbo ginčų […]
2017 birželio 20

2002 DK 256 straipsnis

256 straipsnis. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis 1. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis gali būti sudaroma su darbuotojais, kurių darbas yra tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, […]
2017 birželio 20

2002 DK 247 straipsnis

247 straipsnis. Atsižvelgimas į nukentėjusiojo kaltę Jeigu žalai atsirasti sudarė sąlygas nukentėjusiojo kaltė (sužalojimo ir mirties atvejais – sužalotojo (mirusiojo) asmens didelis neatsargumas), žalos atlyginimas yra […]
2017 birželio 20

2002 DK 89 straipsnis

89 straipsnis. Informacija apie laisvas darbo vietas 1. Ieškantys darbuotojų darbdaviai turi informuoti teritorines darbo biržas apie laisvas darbo vietas, darbo funkcijas ir darbo pobūdį, darbo […]
2017 birželio 20

2002 DK 92 straipsnis

92 straipsnis. Ieškančių darbo asmenų užimtumo rėmimas Ieškančių darbo asmenų užimtumo rėmimo sistemos teisinius pagrindus, jos tikslą, uždavinius, užimtumo rėmimą įgyvendinančių institucijų funkcijas bei užimtumo rėmimo […]
2017 birželio 20

2002 DK 98 straipsnis

98 straipsnis. Nelegalus darbas 1. Nelegalus darbas – darbas, kuris atliekamas darbdavio naudai ir jam vadovaujant arba jam prižiūrint, kai darbuotojas, atlikdamas darbo funkcijas, paklūsta nustatytai […]
2017 birželio 20

2002 DK 191 straipsnis

191 straipsnis. Normalių darbo sąlygų užtikrinimas Darbdavys turi užtikrinti normalias darbo sąlygas, kad darbuotojai galėtų įvykdyti darbo normas. Tokiomis sąlygomis laikoma: 1) tinkama mašinų, staklių ir […]
2017 birželio 20

2002 DK 212 straipsnis

212 straipsnis. Darbo apmokėjimas perkėlus darbuotoją dėl sveikatos būklės į kitą darbą 1. Jeigu darbuotojo sveikata pablogėjo dėl darbo šioje įmonėje (negali dirbti ankstesnio darbo dėl […]
2017 birželio 20

2002 DK 215 straipsnis

215 straipsnis. Garantijos darbuotojams, siunčiamiems į medicinos įstaigas pasitikrinti sveikatos Darbuotojams, kuriems dėl darbo privaloma pasitikrinti sveikatą, už darbo laiką, sugaištą tikrinant sveikatą, darbovietėje mokamas jų […]
2017 birželio 20

2002 DK 237 straipsnis

237 straipsnis. Drausminės nuobaudos 1. Už darbo drausmės pažeidimą gali būti skiriamos šios drausminės nuobaudos: 1) pastaba; 2) papeikimas; 3) atleidimas iš darbo (Kodekso 136 straipsnio […]
2017 birželio 20

2002 DK 236 straipsnis

236 straipsnis. Drausminės atsakomybės pagrindai Drausminės nuobaudos gali būti taikomos tik darbo drausmės pažeidimą padariusiam darbuotojui. Įstatymuose ir kituose darbo drausmę reglamentuojančiuose norminiuose darbo teisės aktuose […]
2017 birželio 20

2002 DK 223 straipsnis

223 straipsnis. Piniginių reikalavimų tenkinimas 1. Darbuotojų piniginiai reikalavimai, atsirandantys iš darbo santykių, reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba […]