2017 birželio 20

2002 DK 222 straipsnis

222 straipsnis. Sumokėtų kompensacijų grąžinimo atvejai 1. Jeigu darbuotojas be svarbios priežasties neatvyko į darbą arba atsisakė pradėti dirbti, arba savo noru be svarbių priežasčių nutraukė […]
2017 birželio 20

2002 DK 238 straipsnis

238 straipsnis. Drausminės nuobaudos parinkimas Skiriant drausminę nuobaudą, turi būti atsižvelgiama į darbo drausmės pažeidimo sunkumą ir sukeltas pasekmes, darbuotojo kaltę, į aplinkybes, kuriomis šis pažeidimas […]
2017 birželio 20

2002 DK 239 straipsnis

239 straipsnis. Draudimas skirti kelias drausmines nuobaudas už vieną darbo drausmės pažeidimą Už kiekvieną darbo drausmės pažeidimą galima skirti tik vieną drausminę nuobaudą. Jei paskyrus drausminę […]
2017 birželio 20

2002 DK 241 straipsnis

241 straipsnis. Drausminės nuobaudos skyrimo terminas 1. Drausminė nuobauda skiriama tuoj pat, paaiškėjus darbo drausmės pažeidimui, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, […]
2017 birželio 20

2002 DK 242 straipsnis

242 straipsnis. Drausminės nuobaudos apskundimas 1. Drausminę nuobaudą galima apskųsti darbo ginčų nagrinėjimo tvarka. 2. Darbo ginčą nagrinėjantis organas turi teisę nuobaudą panaikinti atsižvelgdamas į padaryto […]
2017 birželio 20

2002 DK 243 straipsnis

243 straipsnis. Drausminės nuobaudos galiojimo terminas Jei per vienerius metus nuo tos dienos, kai buvo skirta drausminė nuobauda, darbuotojui nebuvo skiriama nauja nuobauda, laikoma, kad jis […]
2017 birželio 20

2002 DK 244 straipsnis

244 straipsnis. Drausminės nuobaudos panaikinimas Jei darbuotojas gerai ir sąžiningai dirba, jam skirtą drausminę nuobaudą galima panaikinti nepasibaigus drausminės nuobaudos galiojimo terminui. Naujajame darbo kodekse nereglamentuojama.
2017 birželio 20

2002 DK 197 straipsnis

197 straipsnis. Darbo apmokėjimas, kai padidinamas darbų mastas 1. Kai padidinamas darbuotojo darbo mastas, palyginti su nustatyta norma, už darbą jam mokama proporcingai daugiau. 2. Konkretūs […]
2017 birželio 20

2002 DK 192 straipsnis

192 straipsnis. Darbo apmokėjimas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų 1. Jeigu yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, už darbą tokiomis sąlygomis mokamas padidintas, palyginti su […]
2017 birželio 20

2002 DK 190 straipsnis

190 straipsnis. Darbo užmokesčio indeksavimas Darbo užmokestis indeksuojamas įstatymų nustatyta tvarka. Naujame Darbo kodekse nebereglamentuojama.
2017 birželio 20

2002 DK 183 straipsnis

183 straipsnis. Atleidimas nuo darbo valstybinėms arba visuomeninėms pareigoms atlikti 1. Darbuotojai atleidžiami nuo darbo: įgyvendinti rinkimų teisės; pakviesti į ikiteisminio tyrimo įstaigas, į prokuratūrą ir […]
2017 birželio 20

2002 DK 199 straipsnis

199 straipsnis. Darbo apmokėjimas pagaminus produkciją, pripažįstamą broku 1. Ne dėl darbuotojo kaltės pagaminus produkciją, pripažįstamą broku, už jos pagaminimą apmokama kaip už tinkamos produkcijos pagaminimą. […]