2017 birželio 20

2002 DK 209 straipsnis

209 straipsnis. Lengvatos ir garantijos besimokantiems darbuotojams 1. Darbuotojams, kurie mokosi mokymo įstaigose, taikomos šio Kodekso, kitų įstatymų ir norminių teisės aktų nustatytos lengvatos ir garantijos. […]
2017 birželio 20

2002 DK 211 straipsnis

211 straipsnis. Darbuotojų, įspėtų apie atleidimą iš darbo, profesinis mokymas Darbuotojai, įspėti apie atleidimą iš darbo, gali būti siunčiami mokytis profesijos, atitinkančios vietos darbo rinkos poreikius, […]
2017 birželio 20

2002 DK 216 straipsnis

216 straipsnis. Kompensacijos darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis Darbuotojams, kurių darbas yra atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais arba yra […]
2017 birželio 20

2002 DK 218 straipsnis

218 straipsnis. Garantijos donorams Kraujo ar kraujo sudėtinių dalių davimo dieną donoras turi būti atleistas nuo darbo. Apie neatvykimą į darbą donoras privalo pranešti ne vėliau […]
2017 birželio 20

2002 DK 221 straipsnis

221 straipsnis. Garantijos ir kompensacijos priimant arba perkeliant į kitoje vietovėje esantį darbą 1. Visais atvejais, kai darbuotojas priimamas arba perkeliamas dirbti į kitą vietovę (išskyrus […]
2017 birželio 20

2002 DK 86 straipsnis

86 straipsnis. Teisės į darbą įgyvendinimas Asmenys teisę į darbą įgyvendina tiesiogiai sudarydami darbo sutartis su darbdaviais arba tarpininkaujant įdarbinimo tarnyboms. Naujajame darbo kodekse nebereglamentuojama.
2017 birželio 20

2002 DK 37 straipsnis

37 straipsnis. Darbo teisių savigyna Darbo teisių savigyna leidžiama tik šio Kodekso nustatytais atvejais.  Naujame Darbo kodekse nebereglamentuojama.
2017 birželio 20

2002 DK 34 straipsnis

34 straipsnis. Darbo teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai Darbo teisės ir pareigos gali atsirasti, pasikeisti ar pasibaigti: 1) pagal šį Kodeksą ir kitus įstatymus, darbo sutartis, […]
2017 birželio 20

2002 DK 88 straipsnis

88 straipsnis. Tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas ir įdarbinimas per laikinojo įdarbinimo įmones 1. Tarpininkavimo įdarbinant paslaugas ieškantiems darbo asmenims nemokamai teikia: 1) Lietuvos darbo birža prie […]
2017 birželio 20

2002 DK 104 straipsnis

104 straipsnis. Priimant į darbą būtini dokumentai 1. Darbdavys privalo pareikalauti, kad priimamasis dirbti pateiktų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą. 2. Jeigu […]
2017 birželio 20

2002 DK 113 straipsnis

113 straipsnis. Trumpalaikė darbo sutartis 1. Trumpalaikė darbo sutartis yra darbo sutartis, sudaryta ne ilgesniam kaip dviejų mėnesių laikui. 2. Trumpalaikės darbo sutarties sudarymo pagrindus (aplinkybes, […]
2017 birželio 20

2002 DK 133 straipsnis

133 straipsnis. Garantijos sergantiems ir sužalotiems darbe darbuotojams 1. Darbuotojams, netekusiems darbingumo dėl sužalojimo darbe arba profesinės ligos, darbo vieta ir pareigos paliekamos, kol bus atgautas […]