2017 birželio 20

2002 DK 163 straipsnis

163 straipsnis. Atmintinos dienos Dienos, įstatymu paskelbtos atmintinomis, yra darbo dienos. Naujajame darbo kodekse nereglamentuojama
2017 birželio 20

2002 DK 171 straipsnis

171 straipsnis. Kasmetinių atostogų trukmės nustatymas 1. Kasmetinės papildomos atostogos pridedamos prie kasmetinių minimaliųjų atostogų ir gali būti suteikiamos kartu arba atskirai. 2. Darbuotojams, turintiems teisę […]
2017 birželio 20

2002 DK 173 straipsnis

173 straipsnis. Atšaukimas iš kasmetinių atostogų Atšaukti iš kasmetinių atostogų leidžiama tik darbuotojo sutikimu. Nepanaudota kasmetinių atostogų dalis suteikiama šio Kodekso 174 straipsnio 2 ir 3 […]
2017 birželio 20

2002 DK 175 straipsnis

175 straipsnis. Nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimas atleidžiant iš darbo Atleidžiant darbuotoją iš darbo (išskyrus atvejus, kai atleidžiama dėl jo paties kaltės), nepanaudotos kasmetinės atostogos jo pageidavimu […]
2017 birželio 20

2002 DK 172 straipsnis

172 straipsnis. Kasmetinių atostogų suteikimas dalimis Darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip keturiolika kalendorinių dienų. […]
2017 birželio 20

2002 DK 210 straipsnis

210 straipsnis. Mokymosi atostogų apmokėjimo sąlygos 1. Šio Kodekso 181 straipsnyje nurodytiems darbuotojams, kurie mokosi, laiko stojamuosius egzaminus į aukštąsias mokyklas, ir darbuotojams, kurie dalyvauja neformaliojo […]
2017 birželio 20

2002 DK 168 straipsnis

168 straipsnis. Kasmetinės papildomos atostogos 1. Kasmetinės papildomos atostogos suteikiamos: 1) darbuotojams už darbą sąlygomis, neatitinkančiomis normalių darbo sąlygų; 2) už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje darbovietėje; […]
2017 birželio 20

2002 DK 185 straipsnis

185 straipsnis. Papildomos atostogų lengvatos Kolektyvinėse arba darbo sutartyse gali būti nustatytos ilgesnės trukmės bei kitų rūšių atostogos, papildomos lengvatos pasirinkti kasmetinių atostogų laiką, nustatyti didesni […]
2017 birželio 20

2002 DK 206 straipsnis

206 straipsnis. Darbo užmokesčio mokėjimas atleidžiant iš darbo ar darbuotojui mirus 1. Darbuotoją atleidžiant iš darbo, visos jam priklausančios darbo užmokesčio sumos išmokamos: 1) kai nutraukiama […]
2017 birželio 20

2002 DK 97 straipsnis

97 straipsnis. Priėmimo į darbą apribojimai 1. Priėmimo į darbą apribojimus gali nustatyti tik įstatymai. 2. Draudžiama eiti tarnautojų pareigas vienoje valstybės ir savivaldybės institucijoje bei […]
2017 birželio 20

2002 DK 117 straipsnis

117 straipsnis. Kitų darbo sutarties rūšių ypatumai Darbo sutarčių su ūkininkų ūkių ir kitų žemės ūkio subjektų darbuotojais, specialiosios paskirties įmonių darbuotojais, kurių veikla gali sukelti […]
2017 birželio 20

2002 DK 30 straipsnis

30 straipsnis. Darbo stažas 1. Darbo stažas – tai laikas, per kurį asmuo turėjo šio Kodekso reglamentuojamus darbo santykius, taip pat kiti laikotarpiai, kurie pagal norminius […]