2017 birželio 20

2002 DK Naujiena straipsnis

Sename Darbo kodekse nebuvo reglamentuota. 260 straipsnis. Lokauto teisėtumas 1. Profesinė sąjunga ar jų organizacija, gavusios darbdavio pranešimą apie priimtą sprendimą skelbti lokautą, turi teisę per […]
2017 birželio 20

2002 DK 73 straipsnis

73 straipsnis. Kolektyvinio ginčo nagrinėjimas taikinimo komisijoje 1. Ginčo nagrinėjimas taikinimo komisijoje yra būtina kolektyvinio ginčo nagrinėjimo stadija, jeigu viena iš kolektyvinio darbo ginčo šalių nepareikalavo, […]
2017 birželio 20

2002 DK 151 straipsnis

151 straipsnis. Išimtiniai atvejai, kai darbdavys gali skirti dirbti viršvalandinius darbus Viršvalandinius darbus darbdavys gali skirti dirbti šiais išimtiniais atvejais: 1) kai dirbami darbai, būtini krašto […]
2017 birželio 20

2002 DK 189 straipsnis

189 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimas Iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamų […]
2017 birželio 20

2002 DK 226 straipsnis

226 straipsnis. Draudimas daryti išskaitas iš išeitinės išmokos, kompensacinių ir kai kurių kitų išmokų Neleidžiama daryti išskaitų iš išeitinės išmokos, kompensacinių ir kitų išmokų, iš kurių […]
2017 birželio 20

2002 DK 293 straipsnis

293 straipsnis. Individualaus darbo ginčo nagrinėjimas 1. Darbo ginčų komisijos nariams mutatis mutandis taikomi Civilinio proceso kodekse nustatyti nušalinimo pagrindai ir tvarka. 2. Darbo ginčų komisijos […]
2017 birželio 20

2002 DK 302 straipsnis

302 straipsnis. Skubus sprendimų vykdymas Darbo ginčų komisija arba teismas nurodo skubiai vykdyti sprendimą ar nutartį: 1) dėl darbo užmokesčio priteisimo, kai sprendime nustatyta darbuotojo darbo […]
2017 birželio 20

2002 DK 177 straipsnis

177 straipsnis. Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas 1. Kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija neleidžiama. Jei dėl darbo santykių pabaigos darbuotojui negali būti suteikiamos kasmetinės atostogos […]
2017 birželio 20

2002 DK 80 straipsnis

80 straipsnis. Streiko eiga 1. Streiko komitetas kartu su darbdaviu privalo užtikrinti turto ir žmonių apsaugą. 2. Streiko šio Kodekso 77 straipsnio 5 dalyje nurodytose įmonėse, […]
2017 birželio 20

2002 DK 82 straipsnis

82 straipsnis. Teisinė streikuotojų padėtis ir garantijos 1. Niekas negali būti verčiamas dalyvauti arba atsisakyti dalyvauti streike. Streiko laikotarpiu streike dalyvaujantiems darbuotojams darbo sutarties vykdymas sustabdomas […]
2017 birželio 20

2002 DK 81 straipsnis

81 straipsnis. Streiko teisėtumas 1. Paskelbus streiką darbdavys ar reikalavimus gavęs subjektas gali kreiptis į teismą dėl streiko pripažinimo neteisėtu. Teismas bylą turi išnagrinėti per dešimt […]
2017 birželio 20

2002 DK 84 straipsnis

84 straipsnis. Streiko pasibaigimas 1. Streikas pasibaigia: 1) darbdaviui ar jų organizacijai priėmus sprendimą dėl reikalavimų patenkinimo; 2) šalims susitarus nutraukti streiką; 3) subjektui, priėmusiam sprendimą […]