2017 birželio 20

2017 DK 1 straipsnis

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos darbo kodekso paskirtis ir reglamentuojami visuomeniniai santykiai 1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau – Kodeksas) reglamentuoja individualiuosius darbo santykius, kurie atsiranda sudarius […]
2017 birželio 20

2017 DK 2 straipsnis

2 straipsnis. Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai 1. Darbo santykiai reglamentuojami vadovaujantis teisinio apibrėžtumo, teisėtų lūkesčių apsaugos ir visokeriopos darbo teisių gynybos, saugių ir sveikatai nekenksmingų […]
2017 birželio 20

2017 DK 3 straipsnis

3 straipsnis. Lietuvos darbo teisės šaltiniai 8. Darbdavio ir darbo tarybos susitarimų, vietinių norminių teisės aktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų valstybės institucijų norminių teisės […]
2017 birželio 20

2017 DK 241 straipsnis

241 straipsnis. Kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų nagrinėjimo darbo arbitraže inicijavimas ir nagrinėjimas 1. Kai yra šiame kodekse nustatytos sąlygos, darbo arbitražo procesą inicijuoja abi šalys […]
2017 birželio 20

2017 DK 170 straipsnis

170 straipsnis. Darbo tarybos sudėtis 1. Darbo tarybą, atsižvelgiant į vidutinį darbdavio darbuotojų skaičių, sudaro ne mažiau kaip trys ir ne daugiau kaip vienuolika narių, jeigu: […]
2017 birželio 20

2017 DK 171 straipsnis

171 straipsnis. Darbo tarybos rinkimai 1. Darbo taryba renkama remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose. Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso […]
2017 birželio 20

2017 DK 172 straipsnis

172 straipsnis. Narystė darbo taryboje 1. Į darbo tarybą išrinktas darbuotojas darbo tarybos nariu laikomas nuo darbo tarybos rinkimų balsavimo rezultatų paskelbimo. Darbuotojas, esantis atsarginių darbo […]
2017 birželio 20

2017 DK 173 straipsnis

173 straipsnis. Darbo tarybos veiklos organizavimas 1. Darbo taryba savo įgaliojimus įgyja ir pradeda vykdyti šiame kodekse nustatytas funkcijas susirinkusi į pirmąjį posėdį. Pirmąjį darbo tarybos […]
2017 birželio 20

2017 DK 167 straipsnis

167 straipsnis. Darbuotojų atstovų veiklos garantijos 1. Darbdavio lygmeniu veikiančių profesinių sąjungų valdymo organų narių, darbo tarybų narių ir darbuotojų patikėtinio funkcijoms atlikti darbdavys skiria nemokamą […]
2017 birželio 20

2017 DK 166 straipsnis

166 straipsnis. Darbuotojų atstovų nepriklausomumo garantijos 1. Darbuotojų atstovai veikia laisvai ir nepriklausomai nuo kitų socialinės partnerystės šalių. Darbdaviui ar kitoms socialinės partnerystės šalims draudžiama daryti […]
2017 birželio 20

2017 DK 189 straipsnis

189 straipsnis. Kolektyvinių derybų šalių teisės ir pareigos 1. Kolektyvinių derybų šalys turi teisę reikalauti gauti kolektyvinei sutarčiai sudaryti reikalingą informaciją. 2. Kolektyvinių derybų šalys turi […]
2017 birželio 20

2017 DK 188 straipsnis

188 straipsnis. Kolektyvinių derybų tvarka 1. Kolektyvinėse derybose darbuotojams gali atstovauti tik profesinės sąjungos. 2. Jeigu darbdavio arba darbovietės lygmeniu veikia kelios profesinės sąjungos, darbdavio lygmens […]