2017 birželio 20

2017 DK 163 straipsnis

163 straipsnis. Socialinės partnerystės lygmenys Socialinė partnerystė gali būti vykdoma šiais lygmenimis: 1) nacionaliniu; 2) šakos (gamybos, paslaugų, profesiniu); 3) teritoriniu (savivaldybės, apskrities); 4) darbdavio (darbdavio […]
2017 birželio 20

2017 DK 162 straipsnis

162 straipsnis. Socialinės partnerystės šalys 1. Socialinės partnerystės šalimis – socialiniais partneriais – laikomi darbuotojų atstovai ir darbdavių atstovai bei jų organizacijos, o partnerystės darbdavio (ar […]
2017 birželio 20

2017 DK 161 straipsnis

161 straipsnis. Socialinės partnerystės darbo santykiuose tikslas ir principai 1. Darbo sutarties šalys ir jų atstovai savo interesus derina ir įgyvendina naudodamiesi socialinės partnerystės formomis. 2. […]
2017 birželio 20

2017 DK 174 straipsnis

174 straipsnis. Darbo tarybos teisės ir pareigos 1. Darbo taryba turi teisę: 1) dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami […]
2017 birželio 20

2017 DK 179 straipsnis

179 straipsnis. Profesinės sąjungos 1. Profesinės sąjungos, gindamos darbuotojų darbo, profesines, ekonomines ir socialines teises ir interesus, vadovaujasi profesinių sąjungų veiklą reglamentuojančiais įstatymais, šiuo kodeksu ir […]
2017 birželio 20

2017 DK 191 straipsnis

191 straipsnis. Kolektyvinių sutarčių rūšys Gali būti sudaromos šios kolektyvinės sutartys: 1) nacionalinė (tarpšakinė) kolektyvinė sutartis; 2) teritorinė kolektyvinė sutartis; 3) šakos (gamybos, paslaugų, profesinė) kolektyvinė […]
2017 birželio 20

2017 DK 190 straipsnis

190 straipsnis. Kolektyvinė sutartis Kolektyvinė sutartis – darbo teisės normas, šalių tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę nustatantis rašytinis susitarimas, kurį sudaro profesinės sąjungos, darbdaviai ir jų […]
2017 birželio 20

2017 DK 186 straipsnis

186 straipsnis. Kolektyvines derybas ir kolektyvines sutartis reglamentuojančių teisės normų taikymas 1. Šio skirsnio nuostatos taikomos darbuotojams ir asmenims, dirbantiems Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nurodytais darbo […]
2017 birželio 20

2017 DK 185 straipsnis

185 straipsnis. Lietuvos Respublikos trišalė taryba 1. Lietuvos Respublikos trišalė taryba (toliau – Trišalė taryba) sudaroma ketverių metų kadencijai iš dvidešimt vieno nario: septynių nacionaliniu lygmeniu […]
2017 birželio 20

2017 DK 184 straipsnis

184 straipsnis. Šakos ir teritorinės darbo ir socialinių reikalų tarybos 1. Susitarimų tarp socialinių partnerių pagrindu gali būti steigiamos dvišalės ir trišalės darbo ir socialinių reikalų […]
2017 birželio 20

2017 DK 180 straipsnis

180 straipsnis. Darbdavių atstovavimas socialinėje partnerystėje darbdavio lygmeniu 1. Darbdavys – fizinis asmuo – socialinėje partnerystėje dalyvauja, teises ir pareigas prisiima pats. 2. Darbdaviui – juridiniam […]
2017 birželio 20

2017 DK 150 straipsnis

225 straipsnis. Išskaitų iš darbo užmokesčio dydžio apribojimas 1. Iš darbo užmokesčio, neviršijančio Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesinės algos, išskaitų dydis negali viršyti dvidešimties procentų, o išieškant […]