2017 birželio 20

2017 DK 155 straipsnis

155 straipsnis. Žalos atlyginimas ir civilinės atsakomybės draudimas 1. Jeigu darbdavys buvo apdraudęs darbuotojo civilinę atsakomybę (taip pat ir trečiųjų asmenų atžvilgiu), darbdavys privalo kreiptis dėl […]
2017 birželio 20

2017 DK 154 straipsnis

154 straipsnis. Atvejai, kai darbuotojas privalo atlyginti visą žalą Darbuotojas privalo atlyginti visą žalą šiais atvejais: 1) žala padaryta tyčia; 2) žala padaryta jo veikla, turinčia […]
2017 birželio 20

2017 DK 153 straipsnis

153 straipsnis. Darbuotojo atlyginamos turtinės žalos ribos 1. Išskyrus šiame kodekse ir kituose įstatymuose numatytus atvejus, darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą turtinę žalą, bet ne daugiau […]
2017 birželio 20

2017 DK 133 straipsnis

133 straipsnis. Tėvystės atostogos 1. Darbuotojams po vaiko gimimo suteikiamos trisdešimt kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogos. Šios atostogos suteikiamos bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo, […]
2017 birželio 20

2017 DK 132 straipsnis

132 straipsnis. Nėštumo ir gimdymo atostogos 1. Darbuotojoms suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos – septyniasdešimt kalendorinių dienų iki gimdymo ir penkiasdešimt šešios kalendorinės dienos po gimdymo […]
2017 birželio 20

2017 DK 131 straipsnis

131 straipsnis. Tikslinės atostogos 1. Tikslinės atostogos yra: 1) nėštumo ir gimdymo; 2) tėvystės; 3) vaikui prižiūrėti; 4) mokymosi; 5) kūrybinės; 6) nemokamos. 2. Darbdavys užtikrina […]
2017 birželio 20

2017 DK 130 straipsnis

130 straipsnis. Atostoginiai 1. Kasmetinių atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis (atostoginiai). 2. Atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų […]
2017 birželio 20

2017 DK 129 straipsnis

129 straipsnis. Kasmetinių atostogų perkėlimas ir pratęsimas 1. Jeigu darbuotojas negali pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis pagal jų tikslinę paskirtį, nes yra laikinai nedarbingas ar naudojasi teise į […]
2017 birželio 20

2017 DK 128 straipsnis

128 straipsnis. Kasmetinių atostogų suteikimas 1. Kasmetinės atostogos turi būti suteikiamos bent kartą per darbo metus. Bent viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip […]
2017 birželio 20

2017 DK 127 straipsnis

127 straipsnis. Teisė į kasmetines atostogas 1. Neteko galios. 2. Teisė pasinaudoti dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją už jas šio kodekso nustatytu atveju) atsiranda, […]
2017 birželio 20

2017 DK 134 straipsnis

134 straipsnis. Atostogos vaikui prižiūrėti 1. Pagal šeimos pasirinkimą motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), senelei, seneliui arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip pat darbuotojui, paskirtam vaiko […]
2017 birželio 20

2017 DK 135 straipsnis

135 straipsnis. Mokymosi atostogos 1. Darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, pagal šias programas vykdančių švietimo tiekėjų pažymas suteikiamos mokymosi atostogos: 1) eiliniams egzaminams pasirengti […]