2017 birželio 20

2017 DK 136 straipsnis

136 straipsnis. Kūrybinės atostogos 1. Šio kodekso, darbo teisės normų nustatytais atvejais ar darbuotojo ir darbdavio susitarimu darbuotojui gali būti suteikiamos kūrybinės iki dvylikos mėnesių trukmės […]
2017 birželio 20

2017 DK 143 straipsnis

143 straipsnis. Darbo normos 1. Jeigu darbuotojui (tiek individualiai, tiek darbuotojų grupei) nustatoma darbo funkcijos apimtis (darbo normos), darbdavys turi užtikrinti tokias darbo sąlygas, kad darbuotojas […]
2017 birželio 20

2017 DK 142 straipsnis

142 straipsnis. Darbuotojų premijavimas 1. Galimi darbuotojo premijavimo tikslai: 1) darbo sutarties, darbo apmokėjimo sistemos ar kitų darbo teisės normų nustatytais atvejais, dydžiais ir tvarka atlyginti […]
2017 birželio 20

2017 DK 141 straipsnis

141 straipsnis. Minimalusis darbo užmokestis 1. Darbuotojo darbo užmokestis per mėnesį negali būti mažesnis, negu šio straipsnio nustatyta tvarka nustatytas minimalusis darbo užmokestis. 2. Minimalusis darbo […]
2017 birželio 20

2017 DK 140 straipsnis

140 straipsnis. Darbo užmokesčio nustatymas 1. Kiekvienoje darbo sutartyje turi būti nustatytas darbo užmokestis per mėnesį, išskyrus atvejus, kai šį darbo užmokestį nustato darbo teisės normos. […]
2017 birželio 20

2017 DK 139 straipsnis

139 straipsnis. Darbo užmokesčio sąvoka 1. Darbo užmokestis – atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. 2. Darbuotojo darbo užmokestį sudaro: 1) bazinis (tarifinis) darbo […]
2017 birželio 20

2017 DK 138 straipsnis

138 straipsnis. Pailgintos atostogos, papildomos atostogos ir kitos lengvatos Darbuotojams iki aštuoniolikos metų, darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, […]
2017 birželio 20

2017 DK 137 straipsnis

137 straipsnis. Nemokamos atostogos ir nemokamas laisvas laikas 1. Darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti ne trumpesnės, negu prašo darbuotojas, trukmės nemokamas atostogas, jeigu jį pateikia: […]
2017 birželio 20

2017 DK 117 straipsnis

117 straipsnis. Darbo laiko režimo ypatumai dirbant nakties laiku 1. Nakties laikas – kalendorinis laikas nuo dvidešimt antros valandos iki šeštos valandos. 2. Dirbančiu naktį laikomas […]
2017 birželio 20

2017 DK 116 straipsnis

116 straipsnis. Darbo laiko režimas dirbant pagal lankstų darbo grafiką 1. Nustačius lankstų darbo grafiką (visoms ar tik kelioms darbo savaitės dienoms), darbo dienos (pamainos) pradžią […]
2017 birželio 20

2017 DK 115 straipsnis

115 straipsnis. Darbo laiko režimas taikant suminę darbo laiko apskaitą 1. Suminė darbo laiko apskaita įvedama esant būtinumui, įvykdžius informavimo ir konsultavimo procedūrą su darbo taryba […]
2017 birželio 20

2017 DK 114 straipsnis

114 straipsnis. Maksimaliojo darbo laiko reikalavimai Jeigu šio kodekso normos nenustato kitaip, darbo laiko režimas negali pažeisti šių maksimaliojo darbo laiko reikalavimų: 1) vidutinis darbo laikas, […]