2017 birželio 20

2017 DK 113 straipsnis

113 straipsnis. Darbo laiko režimas 1. Darbo laiko režimas – darbo laiko normos paskirstymas per darbo dieną (pamainą), savaitę, mėnesį ar kitą apskaitinį laikotarpį, kuris negali […]
2017 birželio 20

2017 DK 112 straipsnis

112 straipsnis. Darbo laiko norma 1. Darbo laiko norma, tai yra laiko trukmė, kurią darbuotojas vidutiniškai per tam tikrą laikotarpį turi dirbti darbdaviui, kad atliktų pareigas […]
2017 birželio 20

2017 DK 118 straipsnis

118 straipsnis. Darbo laiko režimo ypatumai budint 1. Kai darbuotojas atlieka savo darbo funkciją budėdamas (aktyvusis budėjimas), darbo dienos (pamainos) trukmė negali viršyti dvidešimt keturių valandų, […]
2017 birželio 20

2017 DK 120 straipsnis

120 straipsnis. Darbo laiko apskaita 1. Darbdavys privalo tvarkyti darbuotojų darbo laiko apskaitą, išskyrus darbuotojų, dirbančių nekintančios darbo dienos (pamainos) trukmės ir nekintančio darbo dienų per […]
2017 birželio 20

2017 DK 126 straipsnis

126 straipsnis. Kasmetinių atostogų sąvoka ir trukmė 1. Kasmetinės atostogos – laisvas nuo darbo laikas, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti, mokant jam atostoginius. 2. Darbuotojams […]
2017 birželio 20

2017 DK 125 straipsnis

125 straipsnis. Atostogų rūšys 1. Atostogos gali būti: 1) kasmetinės; 2) tikslinės; 3) pailgintos, papildomos. 2. Per atostogų laikotarpį darbuotojui paliekama darbo vieta (pareigos). 3. Jeigu […]
2017 birželio 20

2017 DK 124 straipsnis

124 straipsnis. Poilsio dienos 1. Poilsio diena – diena, kurią nedirbama pagal darbo laiko režimą. Bendra poilsio diena yra sekmadienis. 2. Skirti dirbti poilsio dieną galima […]
2017 birželio 20

2017 DK 123 straipsnis

123 straipsnis. Švenčių dienos 1. Paprastai nedirbama šiomis švenčių dienomis: 1) sausio 1-ąją – Naujųjų metų dieną; 2) vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną; 3) […]
2017 birželio 20

2017 DK 122 straipsnis

 122 straipsnis. Minimaliojo poilsio laiko reikalavimai 1. Poilsio laikas – laisvas nuo darbo laikas. 2. Jeigu šio kodekso normos nenustato kitaip, darbo laiko režimas negali pažeisti […]
2017 birželio 20

2017 DK 121 straipsnis

121 straipsnis. Darbo laiko režimo ypatumai ekonominės veiklos srityse Transporto, pašto, žemės ūkio, energetikos įmonėse, gydymo ir socialinės globos įstaigose, taip pat jūrų ir upių laivyboje […]
2017 birželio 20

2017 DK 102 straipsnis

102 straipsnis. Darbo sutarties sudarymo su juridinio asmens vadovu ypatumai Darbo sutartį su juridinio asmens vadovu juridinio asmens vardu pasirašo juridinio asmens steigimo dokumentuose ar įstatymuose […]
2017 birželio 20

2017 DK 101 straipsnis

101 straipsnis. Juridinio asmens vadovas, valdymo ir priežiūros organų nariai, kiti vadovaujantys darbuotojai 1. Su juridinio asmens vienasmeniu valdymo organu – fiziniu asmeniu (toliau – juridinio […]