2017 birželio 20

2017 DK 100 straipsnis

100 straipsnis. Sezoninio darbo sutartis 1. Sezoninio darbo sutartis sudaroma sezoniniams darbams atlikti. Sezoniniais darbais vadinami darbai, kurie dėl gamtinių ir klimato sąlygų dirbami ne visus […]
2017 birželio 20

2017 DK 99 straipsnis

99 straipsnis. Darbo keliems darbdaviams sutarties pasibaigimas 1. Darbuotojas turi teisę nutraukti darbo keliems darbdaviams sutartį šio kodekso nustatytais pagrindais ir tvarka. Pareiškimas nutraukti darbo keliems […]
2017 birželio 20

2017 DK 98 straipsnis

98 straipsnis. Pirmasis darbdavys ir kiti darbdaviai 1. Darbo keliems darbdaviams sutartyje darbdavių susitarimu privaloma nurodyti pirmąjį darbdavį, kuris atliks visas darbdavio funkcijas, susijusias su darbo […]
2017 birželio 20

2017 DK 97 straipsnis

97 straipsnis. Darbo laiko norma ir darbo laiko režimas 1. Jeigu sutarta, kad darbuotojo darbo laikas skirstomas kiekvienam darbdaviui atskirai, kiekvienam darbdaviui tenkanti darbuotojo darbo laiko […]
2017 birželio 20

2017 DK 103 straipsnis

103 straipsnis. Darbo sutarties vykdymo ypatumai 1. Juridinio asmens vadovas savo darbo laiką tvarko pats, nepažeisdamas darbo teisės normų nustatytų maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio […]
2017 birželio 20

2017 DK 104 straipsnis

104 straipsnis. Darbo sutarties pasibaigimas 1. Be šiame kodekse ar kituose įstatymuose nustatytų darbo sutarties pasibaigimo pagrindų, darbo sutartis su juridinio asmens vadovu pasibaigia atšaukus juridinio […]
2017 birželio 20

2017 DK 105 straipsnis

105 straipsnis. Ginčai tarp juridinio asmens vadovo ir juridinio asmens 1. Darbo ginčai tarp juridinio asmens ir jo vadovo nagrinėjami darbo ginčams dėl teisės nagrinėti nustatyta […]
2017 birželio 20

2017 DK 111 straipsnis 2d.; 2017 DK 122 straipsnis 4d.

111 straipsnis. Darbo laiko sąvoka 2. Į darbo laiką bet kuriuo atveju įtraukiami šie laikotarpiai: 2) fiziologinės pertraukos ir specialios pertraukos; 122 straipsnis. Minimaliojo poilsio laiko […]
2017 birželio 20

2017 DK 110 straipsnis

110 straipsnis. Darbo santykių ypatumai darbdaviams, įdarbinantiems mažiau kaip dešimt darbuotojų Darbdaviams, kurių vidutinis darbuotojų skaičius yra mažiau kaip dešimt darbuotojų, netaikomos šio kodekso nuostatos dėl: […]
2017 birželio 20

2017 DK 109 straipsnis

109 straipsnis. Užsienio darbdavio darbuotojų darbo sąlygų užtikrinimas 1. Užsienio valstybės jurisdikcijai priklausantis darbdavys, komandiruojantis darbuotoją laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgesniam kaip trisdešimt dienų laikotarpiui […]
2017 birželio 20

2017 DK 108 straipsnis

108 straipsnis. Užsienio darbdavio darbuotojo komandiruotė į Lietuvos Respublikos teritoriją teikti paslaugų 1. Užsienio valstybės jurisdikcijai priklausančio darbdavio darbuotojas, išskyrus prekybinių laivų įgulų darbuotojus, gali būti […]
2017 birželio 20

2017 DK 107 straipsnis

107 straipsnis. Darbuotojo komandiruotės sąvoka 1. Darbuotojo komandiruotė yra jo darbo pareigų atlikimas kitoje, negu yra nuolatinė darbo vieta, vietoje. 2. Darbuotojo komandiruotės metu darbuotojui paliekamas […]