2017 birželio 20

2017 DK 106 straipsnis

106 straipsnis. Darbuotojo išrinkimas ar skyrimas viešojo juridinio asmens vadovu Viešojo juridinio asmens vadovu išrinktas ar paskirtas juridinio asmens darbuotojas, pasibaigus jo, kaip juridinio asmens vadovo, […]
2017 birželio 20

2017 DK 81 straipsnis

81 straipsnis. Pameistrystės darbo sutarties sąvoka ir rūšys 1. Pameistrystės darbo sutartis sudaroma priimant į darbą asmenį, siekiantį darbo vietoje įgyti profesijai reikalingą kvalifikaciją ar kompetencijų […]
2017 birželio 20

2017 DK 80 straipsnis

80 straipsnis. Laikinojo darbo sutarties pasibaigimas 1. Darbo laikinojo darbo naudotojui metu laikinasis darbuotojas gali nutraukti darbo sutartį su laikinojo įdarbinimo įmone šio kodekso nustatytais pagrindais […]
2017 birželio 20

2017 DK 79 straipsnis

79 straipsnis. Laikinojo įdarbinimo įmonės ir laikinojo darbo naudotojo pareigos 1. Susitarimai tarp laikinojo įdarbinimo įmonės ir laikinojo darbo naudotojo arba susitarimai tarp laikinojo įdarbinimo įmonės […]
2017 birželio 20

2017 DK 78 straipsnis

78 straipsnis. Laikinojo darbuotojo ir laikinojo darbo naudotojo tarpusavio teisės ir pareigos 1. Laikinojo darbo naudotojas privalo iki darbo pradžios raštu supažindinti laikinąjį darbuotoją su darbo […]
2017 birželio 20

2017 DK 77 straipsnis

77 straipsnis. Laikinojo darbuotojo padarytos žalos atlyginimas Už laikinojo darbo naudotojui laikinojo darbuotojo padarytą žalą laikinas darbuotojas atsako laikinojo įdarbinimo įmonei regreso tvarka, jeigu suteikiant galimybę […]
2017 birželio 20

2017 DK 76 straipsnis

76 straipsnis. Laikotarpiai tarp siuntimų dirbti Pagal neterminuotą laikinojo darbo sutartį dirbančio laikinojo darbuotojo, taip pat laikinojo darbuotojo, kurio terminuota laikinojo darbo sutartis nesibaigia pasibaigus darbui […]
2017 birželio 20

2017 DK 75 straipsnis

75 straipsnis. Nediskriminavimo principo taikymas 1. Darbo laikinojo darbo naudotojui laikotarpiu laikinojo darbo naudotojas privalo užtikrinti, kad laikinajam darbuotojui būtų taikomos tokios pačios kaip ir laikinojo […]
2017 birželio 20

2017 DK 74 straipsnis

74 straipsnis. Laikinojo darbuotojo siuntimas pas laikinojo darbo naudotoją 1. Siuntimas dirbti pas laikinojo darbo naudotoją turi būti įteiktas laikinajam darbuotojui ne vėliau kaip prieš dvi […]
2017 birželio 20

2017 DK 73 straipsnis

73 straipsnis. Laikinojo darbo sutarties turinys Be šiame kodekse nustatytų būtinųjų darbo sutarties sąlygų, laikinojo darbo sutartyje turi būti susitarta dėl: 1) laikinojo darbuotojo siuntimo dirbti […]
2017 birželio 20

2017 DK 82 straipsnis

82 straipsnis. Pameistrystės darbo sutarčių bendrosios nuostatos 1. Pameistrystės darbo sutartis yra terminuota ir maksimalus jos terminas – šeši mėnesiai, išskyrus pameistrystės darbo sutartį, sudarytą kartu […]
2017 birželio 20

2017 DK 83 straipsnis

83 straipsnis. Pameistrystės darbo sutartis nesudarius mokymo sutarties 1. Sudarydamas pameistrystės darbo sutartį, darbdavys privalo parengti neformaliojo mokymo programą visam pameistrystės darbo sutarties galiojimo laikotarpiui. Dalyvaujant […]