2017 birželio 20

2017 DK 96 straipsnis

96 straipsnis. Darbo keliems darbdaviams sutarties sąvoka 1. Su darbuotoju sudaromoje darbo sutartyje vietoj vieno darbdavio gali būti nurodyti du ar daugiau darbdavių tai pačiai darbo […]
2017 birželio 20

2017 DK 95 straipsnis

95 straipsnis. Darbo vietos dalijimosi darbo sutarties pasibaigimas 1. Pasibaigus darbo vietos dalijimosi darbo sutarčiai su vienu darbuotoju, kito darbuotojo darbo vietos dalijimosi darbo sutartis lieka […]
2017 birželio 20

2017 DK 94 straipsnis

94 straipsnis. Darbo laiko režimas 1. Kiekvienas darbuotojas gali pasirinkti savo darbo laiką, susitardamas dėl to su kitu darbuotoju. Bet kuriuo atveju turi būti laikomasi maksimaliojo […]
2017 birželio 20

2017 DK 93 straipsnis

93 straipsnis. Darbo vietos dalijimosi darbo sutarties sąvoka 1. Du darbuotojai gali susitarti su darbdaviu dėl vienos darbo vietos dalijimosi, neviršydami vienam darbuotojui nustatytos maksimaliosios darbo […]
2017 birželio 20

2017 DK 92 straipsnis

92 straipsnis. Projektinio darbo sutarties pasibaigimas 1. Projektinio darbo sutartis pasibaigia šio kodekso nustatytais pagrindais ir tvarka. 2. Šio kodekso nuostatos, reglamentuojančios maksimalų terminuotos darbo sutarties […]
2017 birželio 20

2017 DK 91 straipsnis

91 straipsnis. Apmokėjimas už darbą 1. Darbuotojui, dirbančiam pagal projektinio darbo sutartį, turi būti mokamas ne mažesnis kaip minimalusis valandinis atlygis pagal šio kodekso 90 straipsnio […]
2017 birželio 20

2017 DK 90 straipsnis

90 straipsnis. Darbo laiko norma ir darbo laiko režimas. Darbo sąlygos 1. Projektinio darbo sutartyje privalo būti nustatyta darbo laiko norma, tai yra vidutinis darbo valandų […]
2017 birželio 20

2017 DK 89 straipsnis

89 straipsnis. Projektinio darbo sutarties sąvoka ir turinys 1. Projektinio darbo sutartis yra terminuota darbo sutartis, kuria darbuotojas įsipareigoja atlikti savo darbo funkciją konkrečiam projekto rezultatui […]
2017 birželio 20

2017 DK 84 straipsnis

84 straipsnis. Pameistrystės darbo sutartis, sudaryta su teisės aktais reglamentuojama mokymo sutartimi dėl formaliojo ar neformaliojo mokymo 1. Pameistrystės darbo sutartis gali būti sudaroma siekiant įgyvendinti […]
2017 birželio 20

2017 DK 63 straipsnis

63 straipsnis. Grupės darbuotojų atleidimas 1. Grupės darbuotojų atleidimu laikomas darbo sutarčių nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės (šio kodekso 57 straipsnis), darbdavio valia (šio kodekso […]
2017 birželio 20

2017 DK 62 straipsnis

62 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio bankroto atveju 1. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti darbdaviui bankroto bylą ar kreditorių susirinkimui priėmus sprendimą vykdyti bankroto procesą ne teismo […]
2017 birželio 20

2017 DK 61 straipsnis

61 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimo apribojimai 1. Darbo sutartis su nėščia darbuotoja jos nėštumo laiku ir iki jos kūdikiui sukaks keturi mėnesiai gali būti nutraukta šalių […]