2017 birželio 20

2017 DK 60 straipsnis

60 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas nesant darbo sutarties šalių valios 1. Darbo sutartis privalo būti nutraukta be įspėjimo: 1) kai įsiteisėja teismo sprendimas arba teismo nuosprendis, […]
2017 birželio 20

2017 DK 59 straipsnis

59 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia 1. Darbdavys, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, išlaikomas iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo […]
2017 birželio 20

2017 DK 58 straipsnis

58 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės 1. Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos, jeigu darbuotojas dėl […]
2017 birželio 20

2017 DK 57 straipsnis

57 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės 1. Darbdavys turi teisę nutraukti neterminuotą arba terminuotą darbo sutartį prieš terminą dėl šių priežasčių: 1) […]
2017 birželio 20

2017 DK 64 straipsnis

64 straipsnis. Įspėjimas nutraukti darbo sutartį 1. Jeigu šis kodeksas ar kiti įstatymai nustato darbdavio pareigą įspėti darbuotoją apie darbo sutarties nutraukimą, šis įspėjimas turi būti […]
2017 birželio 20

2017 DK 65 straipsnis

65 straipsnis. Darbo sutarties pasibaigimo įforminimas 1. Jeigu yra šiame kodekse ar kitame įstatyme nustatyta priežastis, leidžianti pabaigti darbo sutartį, darbdavys priima sprendimą nutraukti darbo sutartį, […]
2017 birželio 20

2017 DK 72 straipsnis

72 straipsnis. Laikinojo darbo sutarties sąvoka ir rūšys 1. Laikinojo darbo sutartis – darbuotojo (toliau – laikinasis darbuotojas) ir darbdavio (toliau – laikinojo įdarbinimo įmonė) susitarimas, […]
2017 birželio 20

2017 DK 71 straipsnis

71 straipsnis. Įdarbinimas pagal neterminuotą darbo sutartį 1. Jeigu yra laisva darbo vieta, į kurią bus priimama dirbti pagal neterminuotą darbo sutartį, darbdavys turi pasiūlyti užimti […]
2017 birželio 20

2017 DK 70 straipsnis

70 straipsnis. Draudimas diskriminuoti 1. Pagal terminuotas darbo sutartis dirbantiems darbuotojams negali būti sudaromos mažiau palankios darbo sąlygos, įskaitant darbo apmokėjimą, negu darbuotojams, dirbantiems pagal neterminuotą […]
2017 birželio 20

2017 DK 69 straipsnis

69 straipsnis. Terminuotos darbo sutarties pasibaigimas 1. Terminuota darbo sutartis pasibaigia suėjus terminui, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą atvejį. 2. Terminuota darbo sutartis tampa neterminuota, […]
2017 birželio 20

2017 DK 68 straipsnis

68 straipsnis. Maksimalus terminuotos darbo sutarties terminas ir jo išimtys 1. Maksimalus terminuotos darbo sutarties terminas, taip pat paeiliui einančių terminuotų darbo sutarčių, kurios yra sudarytos […]
2017 birželio 20

2017 DK 67 straipsnis

67 straipsnis. Terminuotos darbo sutarties sąvoka ir jos terminas 1. Terminuota darbo sutartis – darbo sutartis, sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui. […]