2017 birželio 20

2017 DK 66 straipsnis

66 straipsnis. Darbo sutarčių rūšys 1. Darbo sutarčių rūšys yra šios: 1) neterminuota darbo sutartis; 2) terminuota darbo sutartis; 3) laikinojo darbo sutartis; 4) pameistrystės darbo […]
2017 birželio 20

2017 DK 47 straipsnis

47 straipsnis. Prastova. 1. Darbdavys darbuotojui ar darbuotojų grupei gali skelbti prastovą, kai: 1) darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo dėl objektyvių priežasčių ne […]
2017 birželio 20

2017 DK 46 straipsnis

46 straipsnis. Darbo sąlygų keitimas darbuotojo iniciatyva 1. Kai šis kodeksas ar kitos darbo teisės normos nesuteikia darbuotojui teisės reikalauti pakeisti darbo sąlygas, darbuotojas turi teisę […]
2017 birželio 20

2017 DK 45 straipsnis

45 straipsnis. Darbo sąlygų keitimas darbdavio iniciatyva 1. Pakeisti būtinąsias darbo sutarties sąlygas, papildomas darbo sutarties sąlygas, nustatytą darbo laiko režimo rūšį ar perkelti darbuotoją dirbti […]
2017 birželio 20

2017 DK 44 straipsnis

44 straipsnis. Pranešimas apie darbo sąlygas 1. Iki darbo pradžios darbdavys privalo darbuotojui pateikti šią informaciją: 1) visas darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas (fizinio asmens […]
2017 birželio 20

2017 DK 43 straipsnis

43 straipsnis. Darbo sutarties forma 1. Darbo sutartis sudaroma raštu dviem egzemplioriais. 2. Darbo sutarties pakeitimai taip pat daromi raštu. 3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir […]
2017 birželio 20

2017 DK 42 straipsnis

42 straipsnis. Darbo sutarties sudarymas 1. Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitaria dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų (šio kodekso 34 straipsnis). 2. Apie darbo sutarties […]
2017 birželio 20

2017 DK 48 straipsnis

48 straipsnis. Dalinis darbas 1. Dalinis darbas gali būti nustatomas, kai dėl svarbių ekonominių priežasčių, objektyviai esančių tam tikroje teritorijoje ar ūkinės veiklos sektoriuje ir pripažintų […]
2017 birželio 20

2017 DK 49 straipsnis

49 straipsnis. Darbo sutarties vykdymo sustabdymas darbdavio ar kitų asmenų iniciatyva 1. Jeigu darbuotojas pasirodė darbe apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, darbdavys tą […]
2017 birželio 20

2017 DK 50 straipsnis

50 straipsnis. Darbo sutarties vykdymo sustabdymas darbuotojo iniciatyva 1. Darbuotojas turi teisę laikinai, iki trijų mėnesių, sustabdyti darbo sutarties vykdymą, apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš […]
2017 birželio 20

2017 DK 56 straipsnis

56 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių 1. Darbo sutartis gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip […]
2017 birželio 20

2017 DK 55 straipsnis

55 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių 1. Neterminuota darbo sutartis ir terminuota darbo sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui, gali būti […]