2017 birželio 20

2017 DK 165 straipsnis

165 straipsnis. Darbuotojų atstovavimo sistema 1. Darbuotojų atstovavimas reiškia darbuotojų teisių ir interesų gynimą ir atstovavimą jiems santykiuose su kitomis socialinės partnerystės šalimis, darbo ginčus nagrinėjančiose […]
2017 birželio 20

2017 DK 175 straipsnis

175 straipsnis. Darbdavio ir darbo tarybos susitarimas 1. Darbdavys ir darbo taryba gali sudaryti rašytinį susitarimą, kuriame būtų aptarti svarbiausi darbo tarybos kompetencijos įgyvendinimo, veiklos organizavimo, […]
2017 birželio 20

2017 DK 176 straipsnis

176 straipsnis. Darbo tarybos veiklos pasibaigimas 1. Darbo tarybos veikla pasibaigia: 1) kai nutrūksta darbdavio veikla, nesant teisių perėmėjo, ar nutraukiama darbovietės veikla, jos darbuotojų neperkėlus […]
2017 birželio 20

2017 DK 239 straipsnis

239 straipsnis. Tarpininkavimo rezultatai 1. Pasibaigus tarpininkavimui, tarpininkas gali priimti tokius sprendimus: 1) konstatuoti neišspręstą kolektyvinį darbo ginčą dėl interesų; 2) konstatuoti neišspręstą kolektyvinį darbo ginčą […]
2017 birželio 20

2017 DK 204 straipsnis

204 straipsnis. Informavimo ir konsultavimo sąvokos ir principai 1. Informavimas – informacijos (duomenų) perdavimas darbuotojams ar darbo tarybai, siekiant supažindinti su klausimo, susijusio su darbuotojų darbo, […]
2017 birželio 20

2017 DK 198 straipsnis

198 straipsnis. Kolektyvinės sutarties taikymo srities išplėtimas 1. Nacionalinės (tarpšakinės), teritorinės, šakos (gamybos, paslaugų, profesinės) kolektyvinės sutarties atskirų nuostatų taikymas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo […]
2017 birželio 20

2017 DK 194 straipsnis

194 straipsnis. Kolektyvinių derybų viešajame sektoriuje ypatumai 1. Darbdaviams ‒ iš valstybės, savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų išlaikomoms įstaigoms, […]
2017 birželio 20

2017 DK 187 straipsnis

187 straipsnis. Kolektyvinės derybos ir kolektyvinės sutartys Darbdaviai, darbdavių organizacijos, profesinės sąjungos ir profesinių sąjungų organizacijos šio kodekso nustatyta tvarka turi teisę inicijuoti kolektyvines derybas dėl […]
2017 birželio 20

2017 DK 182 straipsnis

182 straipsnis. Darbdavių organizacijos samprata ir veiklos pagrindai 1. Darbdavių organizacija yra savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo – asociacija, įsteigta pagal Lietuvos […]
2017 birželio 20

2017 DK 181 straipsnis

181 straipsnis. Darbdavių atstovavimas socialinėje partnerystėje šakos, teritoriniu ar nacionaliniu lygmeniu 1. Darbdaviams socialinėje partnerystėje šakos, teritoriniu ar nacionaliniu lygmeniu atstovauja darbdavių organizacijos (asociacijos, federacijos, konfederacijos, […]
2017 birželio 20

2017 DK 178 straipsnis

178 straipsnis. Darbuotojų patikėtinio rinkimai Darbuotojų patikėtinis renkamas slaptu balsavimu visuotiniame darbdavio darbuotojų susirinkime. Visuotinis darbdavio darbuotojų susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip […]
2017 birželio 20

2017 DK 177 straipsnis

177 straipsnis. Darbuotojų patikėtinio kompetencija 1. Jeigu vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra mažiau kaip dvidešimt, darbuotojų atstovavimo teises gali įgyvendinti jų išrinktasis darbuotojų patikėtinis, renkamas trejiems […]