2017 birželio 20

2017 DK 54 straipsnis

54 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu 1. Bet kuri darbo sutarties šalis gali pasiūlyti kitai darbo sutarties šaliai nutraukti darbo sutartį. 2. Pasiūlymas nutraukti darbo […]
2017 birželio 20

2017 DK 53 straipsnis

53 straipsnis. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai Darbo sutartis pasibaigia: 1) nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu; 2) nutraukus darbo sutartį vienos iš šalių iniciatyva; 3) nutraukus darbo […]
2017 birželio 20

2017 DK 52 straipsnis

52 straipsnis. Nuotolinis darbas 1. Nuotolinis darbas yra darbo organizavimo forma arba darbo atlikimo būdas, kai darbuotojas jam priskirtas darbo funkcijas ar jų dalį visą arba […]
2017 birželio 20

2017 DK 51 straipsnis

51 straipsnis. Darbo santykių tęstinumas darbdavio reorganizavimo, restruktūrizavimo ir verslo ar jo dalies perdavimo atveju 1. Darbdavio dalyvių sudėties pasikeitimai, jo pavaldumo, dalyvio ar pavadinimo pasikeitimas, […]
2017 birželio 20

2017 DK 30 straipsnis

30 straipsnis. Darbuotojų garbės ir orumo gynimas 1. Darbdavys privalo sukurti tokią darbo aplinką, kurioje darbuotojas ar jų grupė nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių […]
2017 birželio 20

2017 DK 31 straipsnis

31 straipsnis. Turtinių ir neturtinių interesų apsauga 1. Darbdavys privalo sudaryti darbuotojui sąlygas darbo funkcijai atlikti ir suteikti darbuotojui reikalingas darbo priemones ar turtą. Darbo sutarties […]
2017 birželio 20

2017 DK 32 straipsnis

32 straipsnis. Darbo sutarties sąvoka 1. Darbo sutartis − darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kurį darbuotojas įsipareigoja būdamas pavaldus darbdaviui ir jo naudai atlikti darbo funkciją, […]
2017 birželio 20

2017 DK 33 straipsnis 2d., 34 straipsnis 2d.

33 straipsnis. Darbo sutarties turinys (ATSKIRAI NENURODOMA) 2. Būtinosios darbo sutarties sąlygos – sąlygos (darbo funkcija, darbo apmokėjimo sąlygos ir darbovietė), dėl kurių susitarus laikoma, kad […]
2017 birželio 20

2017 DK 34 straipsnis

34 straipsnis. Būtinosios darbo sutarties sąlygos 1. Kiekvienoje darbo sutartyje turi būti susitarta dėl darbo funkcijos, darbo apmokėjimo ir darbovietės. 2. Darbo funkcija gali būti laikomas […]
2017 birželio 20

2017 DK 35 straipsnis

35 straipsnis. Susitarimas dėl papildomo darbo 1. Darbo sutarties šalys susitarimu dėl papildomo darbo, kuris tampa darbo sutarties dalimi, gali susitarti dėl darbo sutartyje anksčiau nesulygtos […]
2017 birželio 20

2017 DK 36 straipsnis

36 straipsnis. Susitarimas dėl išbandymo 1. Siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, taip pat ar sulygtas darbas tinka darbuotojui, sudarydamos darbo sutartį darbo sutarties šalys […]
2017 birželio 20

2017 DK 37 straipsnis

37 straipsnis. Susitarimas dėl mokymo išlaidų atlyginimo 1. Darbo sutarties šalys gali susitarti dėl darbdavio turėtų darbuotojo mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo išlaidų atlyginimo sąlygų, kai darbo […]