2017 birželio 20

2017 DK 38 straipsnis

38 straipsnis. Susitarimas dėl nekonkuravimo 1. Darbo sutarties šalys gali sulygti dėl to, kad darbuotojas tam tikrą laiką nevykdys tam tikros darbo veiklos pagal darbo sutartį […]
2017 birželio 20

2017 DK 39 straipsnis

39 straipsnis. Susitarimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos 1. Darbo sutarties šalys gali sulygti dėl to, kad darbuotojas darbo sutarties vykdymo metu ir pasibaigus darbo sutarčiai asmeniniais […]
2017 birželio 20

2017 DK 40 straipsnis

40 straipsnis. Susitarimas dėl ne viso darbo laiko 1. Tiek sudarant darbo sutartį, tiek ją vykdant, gali būti susitarta dėl ne viso darbo laiko, tai yra […]
2017 birželio 20

2017 DK 41 straipsnis

Naujame Darbo kodekse nėra reglamentuojama 103 straipsnis. Kvalifikaciniai egzaminai 1. Gali būti pareikalauta, kad kandidatai, pretenduojantys eiti pareigas arba dirbti darbus, reikalaujančius specialių žinių, išlaikytų kvalifikacinius […]
2017 birželio 20

2017 DK 21 straipsnis

21 straipsnis. Darbo sutarties šalys 1. Darbo sutarties šalys yra darbuotojas ir darbdavys. 2. Darbuotojas – fizinis asmuo, įsipareigojęs atlygintinai atlikti darbo funkciją pagal darbo sutartį […]
2017 birželio 20

2017 DK 20 straipsnis

20 straipsnis. Atsakomybė Atsakomybę už šiame kodekse nustatytų teisių ir pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą nustato šis kodeksas, kiti įstatymai ir kitos darbo teisės normos, […]
2017 birželio 20

2017 DK 19 straipsnis

19 straipsnis. Darbo teisių gynimas per darbuotojų ir darbdavių atstovus 1. Darbuotojų ir darbdavių teises ir interesus šio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka gina ir […]
2017 birželio 20

2017 DK 18 straipsnis

18 straipsnis. Darbo teisių gynimas administracine tvarka Šio kodekso ir kitų darbo teisės normų vykdymą pagal teisės aktų nustatytą kompetenciją kontroliuoja ir jų pažeidimų prevenciją vykdo […]
2017 birželio 20

2017 DK 17 straipsnis

17 straipsnis. Darbo teisių gynimas darbo ginčus nagrinėjančiose institucijose Šio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka darbo teisės normų suteikiamos teisės ginamos darbo ginčus nagrinėjančiuose organuose […]
2017 birželio 20

2017 DK 16 straipsnis

16 straipsnis. Procesiniai, procedūriniai ir naikinamieji terminai 1. Darbo įstatymuose nustatytiems procesiniams terminams taikomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatos dėl tokių terminų taikymo ir skaičiavimo, […]
2017 birželio 20

2017 DK 22 straipsnis

22 straipsnis. Vidutinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarka 1. Vidutinis darbuotojų skaičius nustatomas ir taikomas šio kodekso ar kitų darbo teisės normų nustatytais atvejais ir tikslais. 2. […]
2017 birželio 20

2017 DK 23 straipsnis

23 straipsnis. Informacijos apie darbo santykių būklę teikimas 1. Šio kodekso, kitų įstatymų ir kitų darbo teisės normų nustatyta tvarka darbdavys privalo teikti informaciją apie darbuotojus […]