2017 birželio 20

2017 DK 4 straipsnis

4 straipsnis. Darbo teisės normos ir kitų teisės šakų normos 1. Darbo teisės normų nereglamentuotiems darbo santykiams taikomos panašius santykius reglamentuojančios darbo teisės normos. 2. Civilinius […]
2017 birželio 20

2017 DK 14 straipsnis

14 straipsnis. Termino apibrėžimas ir terminų skaičiavimas 1. Darbo teisės normomis, darbo sutartimi arba darbo ginčą nagrinėjančio organo nustatytas terminas yra apibrėžiamas kalendorine data arba tam […]
2017 birželio 20

2017 DK 13 straipsnis

13 straipsnis. Kolektyviniams darbo santykiams taikytina teisė 1. Informavimo, konsultavimo ir kitokio darbuotojų dalyvavimo darbdaviui priimant sprendimus procedūroms taikomos valstybės, kurios teritorijoje yra darbdavys ar darbdavio […]
2017 birželio 20

2017 DK 15 straipsnis

15 straipsnis. Ieškinio senatis 1. Ieškinio senatis – įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį ar pateikdamas prašymą […]
2017 birželio 20

2017 DK 12 straipsnis

12 straipsnis. Individualiesiems darbo santykiams taikytina teisė 1. Jeigu individualieji darbo santykiai yra susiję su daugiau negu viena valstybe, darbo sutarties šalys gali pasirinkti taikytiną teisę […]
2017 birželio 20

2017 DK 11 straipsnis

11 straipsnis. Darbo santykių reglamentavimas vandens, oro ir kelių transporto priemonėse 1. Darbo santykius laivuose reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo teisės normos, jeigu šie laivai plaukioja su […]