2017 birželio 20

2017 DK 86 straipsnis

Neteko galios nuo 2017-07-01 Nenustatytos apimties darbo sutarties rūšį atitinkančias sąlygas galima numatyti darbo sutartyje
2017 birželio 20

2017 DK 87 straipsnis

Neteko galios nuo 2017-07-01 Nenustatytos apimties darbo sutarties rūšį atitinkančias sąlygas galima numatyti darbo sutartyje
2017 birželio 20

2017 DK 88 straipsnis

Neteko galios nuo 2017-07-01 Nenustatytos apimties darbo sutarties rūšį atitinkančias sąlygas galima numatyti darbo sutartyje
2017 birželio 20

2017 DK 160 straipsnis

160 straipsnis. Žalos atlyginimas Darbdavio pareigų ar kompetencijos perdavimas kitiems asmenims nepašalina darbdavio pareigos atlyginti darbuotojo sveikatai padarytą žalą, atsiradusią dėl darbuotojo suluošinimo ar kitokio jo […]
2017 birželio 20

2017 DK 85 straipsnis

Neteko galios nuo 2017-07-01 Nenustatytos apimties darbo sutarties rūšį atitinkančias sąlygas galima numatyti darbo sutartyje
2017 birželio 20

2017 DK Perkelta straipsnis

Perkelta į Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą. 284 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas ir kontrolė 1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, vadovaudamosi […]
2017 birželio 20

2017 DK Panaikinta straipsnis

299 straipsnis. Individualių darbo ginčų nagrinėjimas teismuose 1. Teismuose nagrinėjami šio Kodekso 296 straipsnyje nustatyta tvarka apskųsti darbo ginčų komisijos sprendimai. 2. Nesikreipiant į darbo ginčų […]
2017 birželio 20

2017 DK 127 6 d. straipsnis

127 straipsnis. Teisė į visos trukmės kasmetines atostogas ar jų dalį 6. Kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija draudžiama, išskyrus darbo santykių pasibaigimą, kai darbuotojui sumokama kompensacija […]
2017 birželio 20

2017 DK 128 1 d. straipsnis

128 straipsnis. Kasmetinių atostogų suteikimas 1. Kasmetinės atostogos turi būti suteikiamos bent kartą per darbo metus. Bent viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip […]
2017 birželio 20

2017 DK 135 3 d. straipsnis

135 straipsnis. Mokymosi atostogos 3. Darbuotojams, kurių darbo santykiai su darbdaviu tęsiasi ilgiau negu penkerius metus, už mokymosi atostogas, nurodytas šio straipsnio 1 ir 2 dalyse, […]
2017 birželio 20

2017 DK 138 2 d. straipsnis

138 straipsnis. Pailgintos atostogos, papildomos atostogos ir kitos lengvatos 2. Darbuotojams už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje pačioje darbovietėje, už darbą sąlygomis, jeigu yra nukrypimų nuo normalių […]
2017 birželio 20

2017 DK 138 5 d. straipsnis

138 straipsnis. Pailgintos atostogos, papildomos atostogos ir kitos lengvatos 5. Darbo teisės normose ar darbo sutartyse gali būti nustatytos ilgesnės trukmės ir kitų rūšių atostogos, papildomos […]