2017 birželio 20

2017 DK 146 2 d. straipsnis

146 straipsnis. Darbo užmokesčio mokėjimo terminai, vieta ir tvarka 2. Darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios išmokos išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su […]
2017 birželio 20

2017 DK 253 straipsnis

253 straipsnis. Streiko pasibaigimas 1. Streikas pasibaigia: 1) darbdaviui ar jų organizacijai priėmus sprendimą dėl reikalavimų patenkinimo; 2) šalims susitarus nutraukti streiką; 3) profesinei sąjungai ar […]
2017 birželio 20

2017 DK 252 straipsnis

252 straipsnis. Streiko atidėjimas ar sustabdymas 1. Jeigu kyla tiesioginė grėsmė, kad streiko metu nebus vykdomas kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų šalių susitarimas ar darbo arbitražo […]
2017 birželio 20

2017 DK 251 straipsnis

251 straipsnis. Streiko teisėtumas 1. Darbdavys ar darbdavių organizacija, gavę profesinės sąjungos ar profesinių sąjungų organizacijos pranešimą apie priimtą sprendimą skelbti streiką, turi teisę per penkias […]
2017 birželio 20

2017 DK 250 straipsnis

250 straipsnis. Teisinė streikuotojų padėtis ir garantijos 1. Niekas negali būti verčiamas dalyvauti arba atsisakyti dalyvauti streike. Streiko laikotarpiu streike dalyvaujantiems darbuotojams darbo sutarties vykdymas sustabdomas […]
2017 birželio 20

2017 DK 249 straipsnis

249 straipsnis. Streiko eiga 1. Streikui vadovauja reikalavimus darbdaviui iškėlusio subjekto sudarytas streiko komitetas. 2. Streiko komitetas kartu su darbdaviu privalo užtikrinti turto ir žmonių apsaugą. […]
2017 birželio 20

2017 DK 230 straipsnis

302 straipsnis. Skubus sprendimų vykdymas Darbo ginčų komisija arba teismas nurodo skubiai vykdyti sprendimą ar nutartį: 1) dėl darbo užmokesčio priteisimo, kai sprendime nustatyta darbuotojo darbo […]
2017 birželio 20

2017 DK 119 straipsnis

151 straipsnis. Išimtiniai atvejai, kai darbdavys gali skirti dirbti viršvalandinius darbus Viršvalandinius darbus darbdavys gali skirti dirbti šiais išimtiniais atvejais: 1) kai dirbami darbai, būtini krašto […]
2017 birželio 20

2017 DK 254 straipsnis

254 straipsnis. Atsakomybė už neteisėtą streiką 1. Neteisėto streiko atveju nuostolius darbdaviui savo lėšomis ir turtu privalo atlyginti profesinė sąjunga ar jų organizacija, jeigu ji šį […]
2017 birželio 20

2017 DK 255 straipsnis

255 straipsnis. Lokautas Lokautas – darbdavio ar darbdavių organizacijos paskelbtas vieno darbdavio ar kelių darbdavių streikuojančių darbuotojų laikinas darbo sutarčių vykdymo sustabdymas.
2017 birželio 20

2017 DK 127 5 d. straipsnis

127 straipsnis. Teisė į visos trukmės kasmetines atostogas ar jų dalį 5. Teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją už jas šio […]
2017 birželio 20

2017 DK 666 straipsnis

189 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimas Iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamų […]