2017 birželio 20

2017 DK 260 straipsnis

260 straipsnis. Lokauto teisėtumas 1. Profesinė sąjunga ar jų organizacija, gavusios darbdavio pranešimą apie priimtą sprendimą skelbti lokautą, turi teisę per penkias darbo dienas nuo pranešimo […]
2017 birželio 20

2017 DK 259 straipsnis

259 straipsnis. Lokauto pabaiga 1. Lokautas pasibaigia: 1) kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų šalims priėmus susitarimą dėl lokauto baigties; 2) darbdaviui pripažinus, kad toliau tęsti lokautą […]
2017 birželio 20

2017 DK 258 straipsnis

258 straipsnis. Lokauto draudimas Draudžiama skelbti lokautą greitosios medicinos pagalbos tarnybose, stichinės nelaimės zonose, taip pat regionuose, kuriuose nustatyta tvarka paskelbta mobilizacija, karo, nepaprastoji padėtis, taip […]
2017 birželio 20

2017 DK 257 straipsnis

257 straipsnis. Lokauto eiga 1. Darbo sutarčių su darbuotojais, kuriems taikomas lokautas, vykdymas sustabdomas iki lokauto pabaigos. 2. Į atsilaisvinusias darbo vietas darbdavys gali pagal terminuotas […]
2017 birželio 20

2017 DK 256 straipsnis

256 straipsnis. Lokauto skelbimas 1. Jeigu yra šiame kodekse nustatytos sąlygos, lokautą skelbia darbdavys ar darbdavių organizacija. 2. Lokautą taiko darbdavys savo darbuotojams – kolektyvinio darbo […]
2017 birželio 20

2017 DK 236 straipsnis

236 straipsnis. Kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų išankstinio nagrinėjimo tvarka 1. Kolektyvinį darbo ginčą dėl interesų pirmiausia privaloma išnagrinėti abiejų tokio ginčo šalių sudarytoje kolektyvinio darbo […]
2017 birželio 20

2017 DK 235 straipsnis

235 straipsnis. Kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų reikalavimų iškėlimas 1. Profesinė sąjunga ar profesinių sąjungų organizacijos, siekiančios sudaryti kolektyvinę sutartį, turi raštu kreiptis į darbdavį (darbdavių […]
2017 birželio 20

2017 DK 234 straipsnis

234 straipsnis. Kolektyvinius darbo ginčus dėl interesų reglamentuojančių teisės normų taikymas 1. Šio skyriaus nuostatos taikomos darbuotojams ir kitiems asmenims, dirbantiems Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nurodytais […]
2017 birželio 20

2017 DK 233 straipsnis

233 straipsnis. Sprendimo ar nutarties darbo bylose įvykdymo atgręžimas Jeigu panaikinamas jau įvykdytas darbo ginčų komisijos sprendimas arba teismo sprendimas ar nutartis, sprendimo ar nutarties įvykdymo […]
2017 birželio 20

2017 DK 232 straipsnis

232 straipsnis. Darbo ginčų komisijų ir teismų sprendimų darbo bylose neįvykdymo pasekmės 1. Kai darbdavys nevykdo darbo ginčų komisijos arba teismo sprendimo ar nutarties, darbuotojo prašymu […]
2017 birželio 20

2017 DK 231 straipsnis

231 straipsnis. Darbo ginčo nagrinėjimas teisme 1. Darbo ginčo šaliai nesutinkant su darbo ginčų komisijos sprendimu, taip pat darbo ginčų komisijai priėmus sprendimą atsisakyti atnaujinti praleistą […]
2017 birželio 20

2017 DK 229 straipsnis

229 straipsnis. Darbo ginčų komisijos sprendimo įsiteisėjimas 1. Darbo ginčų komisijos sprendimas įsiteisėja, pasibaigus šio kodekso 231 straipsnyje nustatytam ieškinio pareiškimo teismui terminui, jeigu nė viena […]