2017 birželio 20

2017 DK 228 straipsnis

228 straipsnis. Darbo ginčų komisijos sprendimo priėmimas 1. Darbo ginčų komisija privalo išnagrinėti prašymą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Darbo ginčų […]
2017 birželio 20

2017 DK 237 straipsnis

237 straipsnis. Tarpininkai ir jų parinkimas 1. Tarpininkas – nešališkas nepriklausomas ekspertas, kuris padeda kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų šalims suderinti jų interesus ir pasiekti abi […]
2017 birželio 20

2017 DK 238 straipsnis

238 straipsnis. Tarpininkavimas 1. Kolektyvinis darbo ginčas dėl interesų pasitelkiant tarpininką turi būti išspręstas per dešimt dienų nuo tarpininko paskyrimo (parinkimo) dienos. Šalių susitarimu šis terminas […]
2017 birželio 20

2017 DK 248 straipsnis

248 straipsnis. Streiko skelbimo draudimai 1. Draudžiama skelbti streiką greitosios medicinos pagalbos tarnybų darbuotojams ir kitiems darbuotojams, kurių teisę streikuoti riboja įstatymai. Šių darbuotojų reikalavimus sprendžia […]
2017 birželio 20

2017 DK 247 straipsnis

247 straipsnis. Streiko skelbimas įmonėse ir šakose, teikiančiose neatidėliotinas (gyvybines) paslaugas 1. Darbdavių įmonėse ir šakose, kurios teikia neatidėliotinas (gyvybines) paslaugas visuomenei, tikrojo ir įspėjamojo streiko […]
2017 birželio 20

2017 DK 246 straipsnis

246 straipsnis. Darbdavio įspėjimas apie būsimą streiką 1. Apie būsimo įspėjamojo streiko pradžią darbdavys ar darbdavių organizacija ir atskiri jos nariai – darbdaviai turi būti įspėti […]
2017 birželio 20

2017 DK 245 straipsnis

245 straipsnis. Streiko skelbimas 1. Priimti sprendimą skelbti streiką gali profesinė sąjunga ar jų organizacija jų įstatuose nustatyta tvarka šio kodekso 243 straipsnyje nustatytais atvejais. Darbdavio […]
2017 birželio 20

2017 DK 244 straipsnis

244 straipsnis. Streikas ir streikų rūšys 1. Streikas yra profesinės sąjungos ar jų organizacijos organizuotas darbuotojų darbo nutraukimas, siekiant išspręsti kolektyvinį darbo ginčą dėl interesų arba […]
2017 birželio 20

2017 DK 243 straipsnis

243 straipsnis. Teisė imtis kolektyvinių veiksmų 1. Siekdamos išspręsti kolektyvinį darbo ginčą dėl interesų arba užtikrinti nagrinėjant tokį ginčą pasiekto sprendimo įvykdymą, kolektyvinio darbo ginčo dėl […]
2017 birželio 20

2017 DK 242 straipsnis

242 straipsnis. Darbo arbitražo sprendimas 1. Kolektyvinis darbo ginčas dėl interesų turi būti išnagrinėtas per penkiolika darbo dienų nuo darbo arbitražo sudarymo dienos. 2. Darbo arbitražo […]
2017 birželio 20

2017 DK 240 straipsnis

240 straipsnis. Darbo arbitražas 1. Darbo arbitražas – nenuolatinė institucija, nagrinėjanti kolektyvinius darbo ginčus dėl interesų. 2. Darbo arbitražas sudaromas prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, […]
2017 birželio 20

2017 DK 216 straipsnis

216 straipsnis. Darbo ginčus dėl teisės nagrinėjantys organai 1. Darbo ginčus dėl teisės nagrinėja: 1) darbo ginčų komisija; 2) teismas. 2. Darbo ginčai dėl teisės gali […]