2017 birželio 20

2017 DK 215 straipsnis

215 straipsnis. Darbo ginčų nagrinėjimas šio kodekso nustatyta tvarka 1. Darbo ginčus nagrinėjantys organai šio kodekso nustatyta tvarka gali nagrinėti visus darbo ginčus, kurie kyla iš […]
2017 birželio 20

2017 DK 214 straipsnis

214 straipsnis. Darbo ginčų nagrinėjimo principai 1. Darbo ginčai nagrinėjami remiantis pagarbos kitos šalies teisėtiems interesams, ekonomiškumo, koncentruotumo, šalių kooperacijos (bendradarbiavimo) principais, siekiant kuo greičiau išspręsti […]
2017 birželio 20

2017 DK 213 straipsnis

213 straipsnis. Darbo ginčų samprata ir rūšys 1. Darbo ginčai – darbo santykių dalyvių nesutarimai, kylantys iš darbo ar su jais susijusių teisinių santykių. 2. Pagal […]
2017 birželio 20

2017 DK 212 straipsnis

212 straipsnis. Darbuotojų atstovų dalyvavimas darbdaviui priimant kitus sprendimus 1. Kolektyvinių sutarčių ar darbdavio ir darbuotojų atstovavimą įgyvendinančių asmenų susitarimų nustatytais atvejais ir tvarka gali būti […]
2017 birželio 20

2017 DK 211 straipsnis

211 straipsnis. Darbuotojų atstovų teisės skirti juridinio asmens kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narius įgyvendinimas 1. Teisę skirti dalį įmonės, įstaigos ar organizacijos kolegialaus valdymo ar […]
2017 birželio 20

2017 DK 210 straipsnis

210 straipsnis. Darbuotojų atstovų dalyvavimas juridinio asmens valdyme 1. Šio kodekso ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka darbuotojų atstovai turi […]
2017 birželio 20

2017 DK 209 straipsnis

209 straipsnis. Atsakomybė už informavimo ir konsultavimosi pareigų nevykdymą 1. Jeigu darbdavys pažeidė informavimo ir konsultavimosi pareigas, darbo taryba ar profesinė sąjunga per du mėnesius nuo […]
2017 birželio 20

2017 DK 225 straipsnis

225 straipsnis. Pasirengimas nagrinėti prašymą 1. Darbo ginčų komisijos pirmininkas, rengdamasis nagrinėti prašymą ir atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, paveda išreikalauti iš atitinkamų tarnybų ir asmenų darbo […]
2017 birželio 20

2017 DK 217 straipsnis

217 straipsnis. Darbo ginčus dėl teisės nagrinėjančių organų kompetencija 1. Nagrinėdamas darbo ginčus dėl teisės, darbo ginčą nagrinėjantis organas turi teisę: 1) įpareigoti kitą šalį atkurti […]
2017 birželio 20

2017 DK 218 straipsnis

218 straipsnis. Sprendimai bylose dėl neteisėto nušalinimo ar atleidimo iš darbo 1. Jeigu darbuotojas nušalintas nuo darbo, kai nėra teisėto pagrindo, darbo ginčus nagrinėjantis organas priima […]
2017 birželio 20

2017 DK 226 straipsnis

226 straipsnis. Ginčo nagrinėjimas 1. Darbo ginčas nagrinėjamas dalyvaujant ieškovui ir atsakovui ir (arba) jų atstovams. 2. Jeigu šalis (šalys) buvo tinkamai informuota (informuotos) apie posėdį […]
2017 birželio 20

2017 DK 227 straipsnis

227 straipsnis. Dokumentų įteikimas nagrinėjant ginčus darbo ginčų komisijoje Dokumentai šalims gali būti įteikti šiais būdais: 1) tiesiogiai; 2) registruotu laišku; 3) telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jeigu […]