2017 birželio 20

2017 DK 224 straipsnis

224 straipsnis. Atsisakymas nagrinėti prašymą ir ginčo nagrinėjimo nutraukimas 1. Darbo ginčų komisija priima sprendimą atsisakyti nagrinėti prašymą išnagrinėti darbo ginčą dėl teisės, jeigu: 1) reikalavimas […]
2017 birželio 20

2017 DK 223 straipsnis

223 straipsnis. Prašymas išnagrinėti darbo ginčą dėl teisės 1. Darbo ginčo šalis darbo ginčų komisijai privalo raštu ar elektroniniu paštu, pasirašiusi elektroniniu parašu, pateikti prašymą išnagrinėti […]
2017 birželio 20

2017 DK 222 straipsnis

222 straipsnis. Darbo ginčų komisijos darbo sąlygos 1. Profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų atstovai – darbo ginčų komisijos nariai – atleidžiami nuo darbo pareigų atlikimo laikotarpiui, […]
2017 birželio 20

2017 DK 221 straipsnis

221 straipsnis. Darbo ginčų komisijos sudėtis 1. Darbo ginčų komisijos yra nuolatinės ir veikia prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių. 2. Darbo ginčų komisija sudaroma iš […]
2017 birželio 20

2017 DK 220 straipsnis

220 straipsnis. Darbo ginčo dėl teisės nagrinėjimas darbo ginčų komisijoje ir teisme 1. Darbo santykių dalyvis, kuris mano, kad kitas darbo teisės subjektas pažeidė jo teises […]
2017 birželio 20

2017 DK 219 straipsnis

219 straipsnis. Sprendimai bylose dėl darbo užmokesčio ir išmokų, susijusių su darbo santykiais Jeigu šiame kodekse nenustatyta kitaip, priimdamas sprendimus dėl uždelsto sumokėti darbo užmokesčio ir […]
2017 birželio 20

2017 DK 199 straipsnis

199 straipsnis. Kolektyvinės sutarties pakeitimai ir papildymai Kolektyvinės sutarties pakeitimo ar papildymo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje. Jeigu ši tvarka nenustatyta, kolektyvinės sutarties pakeitimai ir papildymai daromi […]
2017 birželio 20

2017 DK 197 straipsnis

197 straipsnis. Kolektyvinių sutarčių taikymas 1. Kolektyvinės sutartys taikomos darbuotojams – jas sudariusių profesinių sąjungų nariams. Jeigu profesinė sąjunga ir darbdavys susitaria dėl darbdavio lygmens ar […]
2017 birželio 20

2017 DK 169 straipsnis

169 straipsnis. Darbo tarybos sudarymo prielaidos ir rinkimų iniciatyva 1. Darbo taryba darbdavio iniciatyva privalo būti sudaryta, kai vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau […]
2017 birželio 20

2017 DK 196 straipsnis

196 straipsnis. Kolektyvinių sutarčių galiojimas 1. Kolektyvinė sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną, jeigu joje nenustatoma vėlesnė įsigaliojimo data. 2. Kolektyvinė sutartis galioja ne ilgiau kaip ketverius […]
2017 birželio 20

2017 DK 195 straipsnis

195 straipsnis. Kolektyvinių sutarčių sudarymo ir registravimo tvarka 1. Kolektyvinės sutartys sudaromos vedant kolektyvines derybas šio kodekso nustatyta tvarka. 2. Jeigu yra sudaryta kolektyvinė sutartis, dėl […]
2017 birželio 20

2017 DK 193 straipsnis

193 straipsnis. Kolektyvinių sutarčių turinys 1. Kolektyvinėje sutartyje šalys nustato darbuotojų darbo, socialines ir ekonomines sąlygas ir garantijas, taip pat abipuses teises, pareigas ir šalių atsakomybę. […]