30 straipsnis. Darbo stažas

http://dkkomentaras.lt/2002-dk-30-straipsnis/

34 straipsnis. Darbo teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai

http://dkkomentaras.lt/2002-dk-34-straipsnis/

37 straipsnis. Darbo teisių savigyna

http://dkkomentaras.lt/2002-dk-37-straipsnis/

74 straipsnis. Taikinimo komisijos sprendimas

http://dkkomentaras.lt/2002-dk-74-straipsnis-3/

86 straipsnis. Teisės į darbą įgyvendinimas

http://dkkomentaras.lt/2002-dk-86-straipsnis/

88 straipsnis. Tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas ir įdarbinimas per laikinojo įdarbinimo įmones

2002 DK 88 straipsnis

97 straipsnis. Priėmimo į darbą apribojimai

http://dkkomentaras.lt/2002-dk-97-straipsnis/

113 straipsnis. Trumpalaikė darbo sutartis

http://dkkomentaras.lt/2002-dk-113-straipsnis/

117 straipsnis. Kitų darbo sutarties rūšių ypatumai

http://dkkomentaras.lt/2002-dk-117-straipsnis/

133 straipsnis. Garantijos sergantiems ir sužalotiems darbe darbuotojams

http://dkkomentaras.lt/2002-dk-133-straipsnis/

163 straipsnis. Atmintinos dienos

http://dkkomentaras.lt/2002-dk-163-straipsnis/

171 straipsnis. Kasmetinių atostogų trukmės nustatymas

http://dkkomentaras.lt/2002-dk-171-straipsnis/

173 straipsnis. Atšaukimas iš kasmetinių atostogų

http://dkkomentaras.lt/2002-dk-173-straipsnis/

183 straipsnis. Atleidimas nuo darbo valstybinėms arba visuomeninėms pareigoms atlikti

http://dkkomentaras.lt/2002-dk-183-straipsnis/

190 straipsnis. Darbo užmokesčio indeksavimas

http://dkkomentaras.lt/2002-dk-190-straipsnis/

192 straipsnis. Darbo apmokėjimas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų

http://dkkomentaras.lt/2002-dk-192-straipsnis/

197 straipsnis. Darbo apmokėjimas, kai padidinamas darbų mastas

http://dkkomentaras.lt/2002-dk-197-straipsnis/

199 straipsnis. Darbo apmokėjimas pagaminus produkciją, pripažįstamą broku

http://dkkomentaras.lt/2002-dk-199-straipsnis/

209 straipsnis. Lengvatos ir garantijos besimokantiems darbuotojams
211 straipsnis. Darbuotojų, įspėtų apie atleidimą iš darbo, profesinis mokymas
216 straipsnis. Kompensacijos darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis
218 straipsnis. Garantijos donorams
221 straipsnis. Garantijos ir kompensacijos priimant arba perkeliant į kitoje vietovėje esantį darbą
http://dkkomentaras.lt/2002-dk-221-straipsnis/
222 straipsnis. Sumokėtų kompensacijų grąžinimo atvejai
223 straipsnis. Piniginių reikalavimų tenkinimas
226 straipsnis. Draudimas daryti išskaitas iš išeitinės išmokos, kompensacinių ir kai kurių kitų išmokų
236 straipsnis. Drausminės atsakomybės pagrindai
237 straipsnis. Drausminės nuobaudos
238 straipsnis. Drausminės nuobaudos parinkimas
239 straipsnis. Draudimas skirti kelias drausmines nuobaudas už vieną darbo drausmės pažeidimą
241 straipsnis. Drausminės nuobaudos skyrimo terminas
242 straipsnis. Drausminės nuobaudos apskundimas
243 straipsnis. Drausminės nuobaudos galiojimo terminas
244 straipsnis. Drausminės nuobaudos panaikinimas
247 straipsnis. Atsižvelgimas į nukentėjusiojo kaltę
256 straipsnis. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis
293 straipsnis. Individualaus darbo ginčo nagrinėjimas
299 straipsnis. Individualių darbo ginčų nagrinėjimas teismuose